Tableau genealogie van Harcko Iwema
 

Generatie I
 
1Harcko Iwema; geboren 1485, overleden 1565.
Hij trouwde met Lucke Renckema, geboren rond 1504.
  Kinderen:1532:Driewes Iwema [2.1]
1532:Leo Iwema [2.2]
Luppo Iwema [2.3]
Date Iwema [2.4]


Generatie II
 
2.1Driewes Iwema; geboren 1532, overleden 1583.
Hij trouwde met Reencke, geboren 1535, overleden 1598.
  Kinderen:1565:Harcko Iwema [3.1]
Abel Iwema [3.2]
Menso Iwema [3.3]
Lubbe Iwema [3.4]
Eede Iwema [3.5]

2.2Leo Iwema; geboren 1532, overleden voor 1578.
Hij trouwde met Wijbrich Wijers.
  Kinderen:Dato Iwema [3.6]

2.3Luppo Iwema; overleden voor 1588.
Hij trouwde met Wege Cruisinga, overleden voor 1597.
  Kinderen:1616:Reen Iwema [3.7]
Harco Iwema [3.8]
Goedje Iwema [3.9]

2.4Date Iwema.


Generatie III
 
3.1Harcko Iwema; geboren 1565, overleden 23 sep 1629 te Niebert.
Hij trouwde 1585 met Roelef Jansen, geboren 1565, overleden 15 maart 1631.
  Kinderen:1588:Dato Iwema [4.1]
Sijbrich Iwema [4.2]

3.2Abel Iwema; overleden 3 feb 1632 te Zuidhorn. Het grafschrift te Zuidhorn van Abel Iwema: ANNO 1631, DEN 3 DACH FEBERWARI, IS DEN ERBAREN ABEL IWEMA IN DEN HEREN GERUSTET, WIENS SELE GODT GENEDICH SI ENDE LICHT ALHIR BEGRAFEN.
Hij trouwde met Siewe Jacobs Derks, overleden 28 sep 1615.
  Kinderen:1587:Drieuwes Iwema [4.3]
1620:Jacob Iwema [4.4]
1625:Riencke Iwema [4.5]
Jan Abels Iwema [4.6]
Harmen Iwema [4.7]
Reempke Iwema [4.8]
Date Abels Iwema [4.9]

3.3Menso Iwema.

3.4Lubbe Iwema; overleden 16 nov 1629 te Niebert. Te Ekeburen, op kloosterland, stond al van oude tijden af, de molen. In een koopakte van 1623 staat, dat "Marten Jansen, molenaar op Cuismer en Hendrikje zijn vrouw aan Lubbe Iwema van Niebert verkopen een windmolen met herberg en behuizing, alles staande op provinciegrond te Oldekerk, voor 385,71 euro.
Hij trouwde 22 juni 1600 met Talle Fossema, geboren te Nuis, overleden 9 juni 1632 te Niebert.

3.5Eede Iwema.

3.6Dato Iwema.
  Kinderen:Leo Iwema [4.10]
Lucke Iwema [4.11]
Hendrick Iwema [4.12]
Anneke Iwema [4.13]

3.7Reen Iwema; geboren 1616.
Zij trouwde met Hero Pappema.

3.8Harco Iwema; overleden 8 dec 1600.
Hij trouwde met Asse Bockema, overleden 12 maart 1640.
  Kinderen:1591:Tiauchien Harckes Iwema [4.14]
Reen Iwema [4.15]

3.9Goedje Iwema.


Generatie IV
 
4.1Dato Iwema; geboren 1588, overleden 1651.
Hij trouwde (1) 1610 met Auke Goities, geboren 1590, overleden 1651.
  Kinderen:1630:Bonne Iwema [5.1]
Sijte Iwema [5.2]
Driewes Iwema [5.3]
Harcke Iwema [5.4]
Engeltje Iwema [5.5]
Maijcke Iwema [5.6]
Hij trouwde (2) met Teake Jansen, geboren 1608.

4.2Sijbrich Iwema.
Zij trouwde (1) met Wijmer Michiels, overleden 24 jan 1622.
Zij trouwde (2) met Allert Goities.

4.3Drieuwes Iwema; geboren 10 april 1587, overleden 9 aug 1660 te Lagemeeden.
Hij trouwde met Foeckele Jansen, overleden 28 nov 1642 te Lagemeeden.
  Kinderen:Sijbrich Iwema [5.7]
Johannes Iwema [5.8]

4.4Jacob Iwema; geboren rond 1620, overleden 13 dec 1669 te Maarslacht.
Hij trouwde 1668 met Maria Wyrsema, overleden 1690.
  Kinderen:Rikkert Jacobs Iwema [5.9]
Andries Jacobs Iwema [5.10]
Albert Iwema [5.11]
Griete Jacobs Iwema [5.12]
Ite Iwema [5.13]
Riemke Iwema [5.14]

4.5Riencke Iwema; geboren rond 1625.
Zij trouwde 1649 met Wolter Gerrits Stollinga, overleden 1669.
  Kinderen:1640:Abel Stullink (Iwema) [5.15]

4.6Jan Abels Iwema.
Hij trouwde met Gepke Lucas.

4.7Harmen Iwema; overleden 26 mei 1665 te Zuidhorn.
Hij trouwde 19 sep 1622 met Antie Halsema, overleden 8 april 1665 te Zuidhorn.
  Kinderen:Catharina Iwema [5.16]
Gretien Iwema [5.17]
Sieuwke Iwema [5.18]
Riender Iwema [5.19]

4.8Reempke Iwema.
Zij trouwde (1) rond 1626 met Adrian Jansens.
  Kinderen:Jan Adrians Jansens [5.20]
Zij trouwde (2) met Hero Mentes.
  Kinderen:Hero Mentes [5.21]

4.9Date Abels Iwema; overleden 8-1627.
Hij trouwde met Abeltien Eppens.
  Kinderen:Grietje Dates Iwema [5.22]

4.10Leo Iwema. eigenaar en bewoner van het steenhuis te Niebert. (de Iwemaheerd lag iets ten noorden daarvan). landdagcomparant van 1612 tot 1653 lid provinciale rekenkamer 1653 tot 1637 en 1644 tot 1646
Hij trouwde (1) 24 aug 1650 te Groningen met Dewertjen Cornelis.
Hij trouwde (2) met Houke Ibema.
  Kinderen:Date Iwema [5.23]
Lamke Iwema [5.24]
Jan Iwema [5.25]
Tjeerd Iwema [5.26]
Berend Iwema [5.27]

4.11Lucke Iwema; overleden ca 1640.
Zij trouwde met Mint Ibema, geboren 1575, overleden 1638.
  Kinderen:1610:Maycke Ibema [5.28]
Albertien Ibema [5.29]
1620:Tjeerd Ibema [5.30]
Antje Ibema [5.31]

4.12Hendrick Iwema.
Hij trouwde met Antje Wijerts.
  Kinderen:Dato Iwema [5.32]
Wijert Iwema [5.33]
Geertruid Iwema [5.34]

4.13Anneke Iwema.
Zij trouwde met Hindrick Bavinck.

4.14Tiauchien Harckes Iwema; geboren rond 1591, overleden 16 april 1639 te Doezum.
Zij trouwde 18 mei 1634 te Doezum met Roelf Thijsen.

4.15Reen Iwema.
Zij trouwde met Hero Pappema.


Generatie V
 
5.1Bonne Iwema; geboren 1630.
Hij trouwde 1653 met Greetjen Peabes, geboren 1632.
  Kinderen:1660:Date Bonnes Iwema [6.1]
1662:Tetje Iwema [6.2]
Eeltje Iwema [6.3]

5.2Sijte Iwema.
Hij trouwde met Geertruid Alles.

5.3Driewes Iwema.
Hij trouwde met Lucke Haijes Knottes.

5.4Harcke Iwema.
Hij trouwde met Anke Wisses.
  Kinderen:Tjaeckyje Iwema [6.4]

5.5Engeltje Iwema.
Zij trouwde met Michiel Wijmers.

5.6Maijcke Iwema.
Zij trouwde met Gelte Wijbrants.
  Kinderen:Wijbrant Geltes [6.5]
Grietjen Geltes [6.6]

5.7Sijbrich Iwema.

5.8Johannes Iwema.

5.9Rikkert Jacobs Iwema; overleden 19 juli 1659.
Hij trouwde 30 okt 1631 te Zuidhorn met Trijntje Jansen Reijntjes, geboren rond 1605.
  Kinderen:1634:Anje Iwema [6.7]
1648:Abel Rikkerts Iwema [6.8]
Jan Rikkerts Iwema [6.9]
Reemke Rikkerts Iwema [6.10]

5.10Andries Jacobs Iwema; overleden 6 dec 1669 te Maarslacht.
Hij trouwde 7 maart 1641 te Zuidhorn met Aaltje Torringa, overleden 22 april 1664.

5.11Albert Iwema; overleden 1669.

5.12Griete Jacobs Iwema.
Zij trouwde 13 juli 1628 te Zuidhorn met Jacob Jansen.

5.13Ite Iwema.
Hij trouwde met Grietje Eijssens, dochter van Eijsse Tammes.
  Kinderen:Eise Ijtes Iwema [6.11]

5.14Riemke Iwema.
Zij trouwde 12 april 1629 met Roeleff Tijmens.

5.15Abel Stullink (Iwema); geboren rond 1640, overleden rond 1690.
Hij trouwde 1678 met Aeilke Alberts Wyrsema, geboren rond 1640, overleden rond 1693.
  Kinderen:1680:Wolter Stollinga [6.12]
1686:Albert Abels Wyrsema [6.13]
1687:Garbrand Abels Wyrsema [6.14]
Jantje Abels Iwema [6.15]

5.16Catharina Iwema.
Zij trouwde na 29 okt 1659 te Groningen met Daniel ter Winckel, doctor in de beide rechten.

5.17Gretien Iwema.

5.18Sieuwke Iwema.

5.19Riender Iwema.

5.20Jan Adrians Jansens.

5.21Hero Mentes.

5.22Grietje Dates Iwema.

5.23Date Iwema.
Hij trouwde met Teecke Jansen.

5.24Lamke Iwema.
Zij trouwde met Wijbe Berends.

5.25Jan Iwema.
Hij trouwde met Imke Wobbes.

5.26Tjeerd Iwema.

5.27Berend Iwema.
Hij trouwde met Elle Keimpes.

5.28Maycke Ibema; geboren 1610, overleden 1682.
Zij trouwde met Focke Sappema.

5.29Albertien Ibema; overleden 1681.
Zij trouwde met Jan Rotjes.

5.30Tjeerd Ibema; geboren ca 1620, overleden na 1679.
Hij trouwde met Grietje Knotte.

5.31Antje Ibema; overleden voor 1659. Antje en haar kinderen voerden soms de familienaam Iwema.
Zij trouwde met Tjeerd Wobbes, overleden voor 1659.

5.32Dato Iwema.
  Kinderen:1661:Foske Iwema [6.16]

5.33Wijert Iwema.
  Kinderen:Anneke Iwema [6.17]

5.34Geertruid Iwema.
Zij trouwde met Halbe Wobbes.


Generatie VI
 
6.1Date Bonnes Iwema; geboren 1660, overleden 1721.
Hij trouwde 1676 met Grietjen Geltes.
  Kinderen:Gelte Dates Iwema [7.1]
1701:Sirk Iwema [7.2]
1693:Sibe Dates Iwema [7.3]

6.2Tetje Iwema; geboren 1662.
Zij trouwde 1666 met Cirk Sunkema, geboren 1641.

6.3Eeltje Iwema.
Zij trouwde 1666 met Cirk Sunkema.

6.4Tjaeckyje Iwema.
Zij trouwde 1614 met Wyt Sickema, geboren 1586, overleden 1632.

6.5Wijbrant Geltes.
Hij trouwde met Grietje Hindriks.
  Kinderen:1708:Gelte Wybrants [7.4]

6.6Grietjen Geltes.
Zij trouwde met Date Bonnes Iwema.

6.7Anje Iwema; geboren 1634 te Zuidhorn.
Zij trouwde 1 juli 1659 te Zuidhorn met Luwe Wijertsema.

6.8Abel Rikkerts Iwema; geboren 1648, overleden 1686.
Hij trouwde 3 juli 1681 te Zuidhorn met Hillechien Jans, geboren 14 feb 1658 te Zuidhorn.
  Kinderen:1683:Rikkert Abels Iwema [7.5]
Trijntien Iwema [7.6]
Trijntien Iwema [7.7]
Jacob Iwema [7.8]
1683:Jan Abels Iwema [7.9]

6.9Jan Rikkerts Iwema.

6.10Reemke Rikkerts Iwema.

6.11Eise Ijtes Iwema.
Hij trouwde met Trijnje Jacobs Bloem.

6.12Wolter Stollinga; geboren rond 1680, overleden rond 1702.

6.13Albert Abels Wyrsema; geboren 1686, overleden 1729.
Hij trouwde 1720 met Aeilke Sytses Blincksema, geboren 1693, overleden 1765.

6.14Garbrand Abels Wyrsema; geboren 1687, overleden 1763.
Hij trouwde met Hindrikje Cornelis Kimminga, geboren 1696, overleden 1737.

6.15Jantje Abels Iwema.
Zij trouwde met Jan Wolters.

6.16Foske Iwema; geboren 1661, overleden 1683.
Zij trouwde met Jan Tjeerds Ibema.

6.17Anneke Iwema.
Zij trouwde met Isebrand Eisses.


Generatie VII
 
7.1Gelte Dates Iwema.
Hij trouwde met Lumke Freriks.

7.2Sirk Iwema; gedoopt 14 mei 1701 te Tolbert.

7.3Sibe Dates Iwema; gedoopt 25 feb 1693 te Tolbert, overleden voor 4-1-1733.
Hij trouwde 2 april 1724 te Tolbert met Janke Hindriks.
  Kinderen:1725:Dato Iwema [8.1]
1728:Hindrik Iwema [8.2]
1731:Bonne Iwema [8.3]

7.4Gelte Wybrants; geboren 2 sep 1708.
Hij trouwde 1736 met Hilje Ites.
  Kinderen:1747:Wybrand Geltes Ywema [8.4]

7.5Rikkert Abels Iwema; geboren 29 juli 1683, overleden voor 1720.
Hij trouwde met Anje Lucas, geboren 4 dec 1689, overleden na7-2-1759, dochter van Abel Lucas.
  Kinderen:1718:Lucas Rikkerts Iwema [8.5]

7.6Trijntien Iwema.

7.7Trijntien Iwema.

7.8Jacob Iwema.

7.9Jan Abels Iwema; gedoopt 29 juli 1683 te Zuidhorn.
Hij trouwde met Gepke Lucas Leegkerk.
  Kinderen:1709:Abel Jans Iwema [8.6]
1711:Wibbina Jans IJwema [8.7]


Generatie VIII
 
8.1Dato Iwema; gedoopt 14 jan 1725 te Tolbert.

8.2Hindrik Iwema; gedoopt 14 maart 1728 te Tolbert.

8.3Bonne Iwema; gedoopt 14 mei 1731 te Tolbert, overleden voor 19-5-1793.
Hij trouwde 12 sep 1773 te Tolbert met Trijntje Harms, gedoopt 25 okt 1744 te Midwolde, overleden 28 jan 1813 te Tolbert.
  Kinderen:1773:Sijbe Bonnes Iwema [9.1]
1773:Geertien Bonnes Iwema [9.2]
1774:Sijbe Bonnes Iwema [9.3]
1777:Janke Bonnes Iwema [9.4]
1779:Date Bonnes Iwema [9.5]
1781:Harm Bonnes Iwema [9.6]

8.4Wybrand Geltes Ywema; geboren 1747, overleden 22 okt 1815 te Niebert.
Hij trouwde 30 nov 1783 te Sebaldeburen met Anje Heines, gedoopt 25 juni 1758 te Noordwijk (bij Marum), overleden 29 juli 1836 te Opende (gemeente Grootegast), dochter van Heine Berends en Pieterke Arents.
  Kinderen:1785:Gelte Wijbrands Iwema [9.7]
1787:Heine Wiebrands [9.8]
1788:Peterke Wiebrands [9.9]
1791:Heine Wiebrants Ywema [9.10]
1794:Gebbe Wiebrands Iwema [9.11]
1796:Hiltje Wiebrands Iwema [9.12]
1799:Renskje Wiebrands Iwema [9.13]
1802:Grietje Wiebrands Iwema [9.14]

8.5Lucas Rikkerts Iwema; geboren 4 sep 1718.
Hij trouwde 29 juni 1749 te Oostwold, Hoogemeeden en Lagemeeden met Coobke Claessen Bolt, geboren 21 maart 1728 te Hoogemeeden.
  Kinderen:1750:Rikkert Lucas Iwema [9.15]
1762:Martjen Iwema [9.16]
1784:Klaas Lucas Iwema [9.17]
1760:Abel Iwema [9.18]

8.6Abel Jans Iwema; geboren 9 sep 1709 te Zuidhorn.
Hij trouwde 28 juli 1748 met Ebeltje Jans.
  Kinderen:1749:Jan Abels Iwema [9.19]

8.7Wibbina Jans IJwema; gedoopt 6 maart 1711 te Zuidhorn.
Zij trouwde 4 aug 1745 te Leek met Obbo Copinga, gedoopt 12 feb 1702 te Noordhoek, overleden 15 maart 1776 te Midwolda, zoon van Hindrik Geerts Copinga en Martie Jacobs.


Generatie IX
 
9.1Sijbe Bonnes Iwema; gedoopt 26 okt 1773 te Tolbert.

9.2Geertien Bonnes Iwema; gedoopt 26 okt 1773 te Tolbert.
Zij trouwde 13 mei 1795 te Tolbert met Harm Willems.

9.3Sijbe Bonnes Iwema; gedoopt 18 sep 1774 te Tolbert, overleden 23 sep 1825 te Marum.
Hij trouwde 25 mei 1800 te Tolbert met Maaijke Jans Ijwema, overleden 4 maart 1844 te Marum.

9.4Janke Bonnes Iwema; gedoopt 19 jan 1777 te Tolbert.
Zij trouwde 7 mei 1797 te Tolbert met Hindrik Tonnis.

9.5Date Bonnes Iwema; gedoopt 28 maart 1779 te Tolbert, overleden 2 april 1846 te Marum.
Hij trouwde 25 okt 1807 te Zuidhorn met Martje Garmts Spranger, geboren 3 maart 1786 te Zuidhorn, gedoopt te Zuidhorn, overleden 5 mei 1855 te Marum.

9.6Harm Bonnes Iwema; gedoopt 10 juni 1781 te Tolbert, overleden 31 aug 1827 te Lucaswolde.
Hij trouwde 15 aug 1802 te Tolbert met Grietje Jans Iwema, overleden 19 mei 1861 te Doezem.
  Kinderen:1803:Trijntje Harms Iwema [10.1]
1806:Feiktje Harms Iwema [10.2]
1809:Bonne Harms Iwema [10.3]
1813:Jan Harms Iwema [10.4]
1816:Janke Harms Iwema [10.5]
1819:Wilhelmina Harms Iwema [10.6]
1822:Tjebbe Harms Iwema [10.7]
1825:Geertje Harms Iwema [10.8]

9.7Gelte Wijbrands Iwema; gedoopt 30 jan 1785 te Niekerk/ Oldekerk, overleden 26 april 1838 te Leek.
Hij trouwde 21 mei 1810 te Sebaldeburen met Hiltje Pieters Dijkstra.
  Kinderen:1811:Aafke Geltes Iwema [10.9]
1826:Pieter Ijwema [10.10]
Wiebrant IJwema [10.11]
1827:Heina IJwema [10.12]

9.8Heine Wiebrands; gedoopt 14 jan 1787 te Niekerk/ Oldekerk. jong overleden

9.9Peterke Wiebrands; gedoopt 7 sep 1788 te Niekerk/ Oldekerk.

9.10Heine Wiebrants Ywema; geboren 23 maart 1791 te Oldekerk, gedoopt te Oldekerk, overleden 27 juli 1849 te Utrecht. Aantekeningen : Heine Ywema heette ook wel Heine Geltes; hij was een zoon van Wybrand Geltes, eigenlijk genaamd Wybrand Ywema, en Anje Heinis; Anje is later weer getrouwd; Wybrand is op 22-10-1815 overleden in huis no 50 te Niebert; hij was 68 jaar en had 6 kinderen; Niebert is nu gemeente Marum; Signalement(militaire dienstplicht). Zie ook foto in album 12,5 jarig huwelijk Johannes Ywema lengte : 1 el, 7pm, 4dm aangezigt : blozend voorhoofd : rond ogen : blauw neus/mond: ordinair kin : rond haar : bruin Heine en Frederica hebben gewoond aan de Voorstraat te Utrecht)
Hij trouwde (1) 17 mei 1823 te Utrecht met Elisabeth van Groeneveld, geboren 1799 te Leersum.
Hij trouwde (2) 1 sep 1827 te Utrecht met Frederica Stoeders.
  Kinderen:1823:(zoon) [10.13]
1828:Hendrik Willem Ywema [10.14]
1830:Catharina Fredrica Ywema [10.15]
1831:Coenraad Ywema [10.16]
1835:Petrus Ywema [10.17]
1837:Johannes Ywema [10.18]

9.11Gebbe Wiebrands Iwema; gedoopt 2 maart 1794 te Niebert, overleden 19 mei 1832 te Grijpskerk. in het militieregister heet hij Ywema, dagloner
Hij trouwde 26 april 1824 te Grijpskerk met Aafke Karstens Doornbos, gedoopt 29 jan 1804 te Grijpskerk.

9.12Hiltje Wiebrands Iwema; gedoopt 27 nov 1796 te Niebert.
Zij trouwde 12 jan 1837 te Hoogkerk met Jakobus Gerrits Buist, geboren te Oostwold.

9.13Renskje Wiebrands Iwema; gedoopt 18 aug 1799 te Niebert, overleden 7 april 1826 te Oldehove.
Zij trouwde 11 sep 1822 te Zuidhorn met Berent Jans Kleima, geboren 1794 te Oldehove.

9.14Grietje Wiebrands Iwema; gedoopt 21 feb 1802 te Niebert.

9.15Rikkert Lucas Iwema; geboren 27 sep 1750, gedoopt te Leegkerk, landbouwer, overleden 26 feb 1830 te Hoogemeede.
Hij trouwde (1) 9 juni 1782 te Lagemeede met Anje Pieters, geboren 31 maart 1747, overleden 1807, dochter van Pieter Claassen en Trijntje Hiddes.
  Kinderen:1784:Koopke Rikkerts Iwema [10.19]
1789:Pieter Rikkerts Iwema [10.20]
Hij trouwde (2) 23 sep 1804 te Lagemeede met Anje Klaasen, gedoopt 29 dec 1754 te Noordhorn, overleden 24 juli 1824 te Aduard, dochter van Klaas Pieters en Koopke Meints.

9.16Martjen Iwema; gedoopt 25 dec 1762 te Leegkerk.

9.17Klaas Lucas Iwema; geboren 1784 te Leegkerk, overleden 1809.
Hij trouwde met Korneliske Sijbrands Torringa, dochter van Sijbrand Torringa.
  Kinderen:1797:Albert Klasens Iwema [10.21]
1802:Siebrand Klaassens Iwema [10.22]
1809:Jakob Klaassens Iwema [10.23]

9.18Abel Iwema; gedoopt 11-5-1760 te Hoogkerk en Leegkerk.

9.19Jan Abels Iwema; geboren 22 juni 1749 te Zuidhorn, overleden 1 jan 1796.
Hij trouwde 20 mei 1772 te Zuidhorn met Renske Reintjes.
  Kinderen:1789:Gerrit Jans Iwema [10.24]


Generatie X
 
10.1Trijntje Harms Iwema; gedoopt 6 feb 1803 te Niebert, overleden 7 juli 1846 te Doezem.
Zij trouwde 27 sep 1838 te Marum met Ruurt Lammerts Looijenga, geboren 6 aug 1810 te Doezem, overleden 1 jan 1882 te Doezem, zoon van Lammert Pieters Looijenga en Sjoerdje Jacobs.

10.2Feiktje Harms Iwema; geboren 2 maart 1806 te Sebaldeburen, gedoopt te Sebaldeburen, overleden 6 jan 1894 te Tolbert.
Zij trouwde 17 okt 1842 te Grootegast met Dirk van Velzen, geboren 15 juni 1809 te Lutjegast, gedoopt te Lutjegast, overleden 2 maart 1853 te Marum.
  Kinderen:1832:Lamke Ebbels Iwema [11.1]
1835:Trientje Iwema [11.2]
1843:Jan van Velzen [11.3]

10.3Bonne Harms Iwema; geboren 23 okt 1809 te Sebaldeburen, gedoopt te Sebaldeburen, overleden 7 nov 1866 te Lutjegast.
Hij trouwde 27 feb 1834 te Grootegast met Hiltje Pieters Hazenberg, geboren 1 jan 1813 te Lutjegast, overleden 7 dec 1901 te Lutjegast.
  Kinderen:1835:Harm Iwema [11.4]
1836:Pieter Bonnes Euwema [11.5]
1838:Harm Iwema [11.6]
1840:Femke Iwema [11.7]
1843:Grietje Iwema [11.8]
1845:Antje Iwema [11.9]
1845:Jan Iwema [11.10]
1850:Emke Iwema [11.11]
1854:Jan Harms Iwema [11.12]
1856:Geeske Iwema [11.13]

10.4Jan Harms Iwema; geboren 1813 te Lucaswolde, overleden 24 nov 1841 te Lucaswolde.

10.5Janke Harms Iwema; geboren 9 okt 1816 te Lucaswolde, overleden 13 maart 1896 te Opende.
Zij trouwde met Sijbrijn van der Veen.

10.6Wilhelmina Harms Iwema; geboren 9 okt 1819 te Lucaswolde.
Zij trouwde 30 mei 1842 te Grootegast met Luu Freerks Wijma, geboren 12 okt 1810 te Opeinde, gedoopt te Opeinde, overleden 27 mei 1862 te Opeinde.

10.7Tjebbe Harms Iwema; geboren 26 jan 1822 te Lucaswolde, overleden 11 feb 1822 te Lucaswolde.

10.8Geertje Harms Iwema; geboren 15 juli 1825 te Lucaswolde, overleden 16 dec 1874 te Sebaldeburen.
Zij trouwde 17 mei 1856 te Grootegast met Johannes Anjewirden, geboren te Suameer, overleden 10 dec 1874 te Sebaldeburen.

10.9Aafke Geltes Iwema; geboren 17 maart 1811 te Sebaldeburen, gedoopt te Sebaldeburen.

10.10Pieter Ijwema; geboren 24 aug 1826 te Zevenhuizen (Leek), overleden 13 feb 1884 te Haantje (Sleen).
Hij trouwde 3 mei 1840 te Leek met Antje Wiltschut.

10.11Wiebrant IJwema.
Hij trouwde 20 maart 1844 te Leek met Hiltje Kobes.

10.12Heina IJwema; geboren 7 feb 1827 te Leek, overleden 8 april 1889 te Odoorn.
Zij trouwde 20 april 1853 te Assen met Jan Bremer, geboren 1 juli 1828 te Norg, overleden 16 aug 1885 te Odoorn, zoon van Barteld Hendriks en Hendrikje Alberts Bal.

10.13(zoon); geboren 1823.

10.14Hendrik Willem Ywema; geboren 1828 te Utrecht, overleden 28 aug 1905 te Utrecht.
Hij trouwde met Helena Melder, overleden 28 feb 1902 te Utrecht.
  Kinderen:1864:Fredrica Helena Ywema [11.14]
1865:Hendrik Wijbrands Ywema [11.15]
1867:(zoon) [11.16]
1868:Hendrik Wijbrand Ywema [11.17]
1870:Helena Mattina Ywema [11.18]
1873:Hendrik Willem Ywema [11.19]
1874:Wilhelmina Johanna Ywema [11.20]

10.15Catharina Fredrica Ywema; geboren 1830.
Zij trouwde 11 nov 1857 te Utrecht met Jacobus Johannes van Egmond, zoon van Fredrik van Egmond en Sara de Haan.

10.16Coenraad Ywema; geboren 1831, overleden 1890.
Hij trouwde met Cornelia Richardina Brakk.
  Kinderen:1859:Louisa Fredrika Ywema [11.21]
1861:Aletta Cornelia Ywema [11.22]
1864:Coenraad Ywema [11.23]
1866:Theodorus Johannes Ywema [11.24]
1868:Cornelia Richardina Ywema [11.25]
1870:Catharina Wilhelmina Ywema [11.26]

10.17Petrus Ywema; geboren 1835, overleden 1888. (Aantekeningen : Petrus(Piet) was getrouwd met tante Kee;hierover werd verteld dat ze wat minder vriendelijk keek; Verwijt aan iemand was:" je trekt nu echt een tanta Kee gezicht".)
Hij trouwde 20 juli 1864 te Utrecht met Cornelia van der Heijden, dochter van Martinus van der Heijden en Grada Kraan.

10.18Johannes Ywema; geboren 9 sep 1837 te Utrecht, overleden 31 mei 1898 te Utrecht.
Hij trouwde met Wilhelmina Elisabet Jenken, geboren 1 dec 1833 te Utrecht, overleden 8 feb 1919 te Utrecht.
  Kinderen:1872:Diderika Frederika Ywema [11.27]
1873:Johannes Willem Ywema [11.28]
1874:Willem Hendrik Ywema [11.29]
1876:Frederik Ywema [11.30]

10.19Koopke Rikkerts Iwema; geboren 1784, overleden 1846.
Zij trouwde 1807 met Jacob Jans Schuiringa, geboren 1778, overleden 1846.

10.20Pieter Rikkerts Iwema; geboren 5 juli 1789 te Hoogemeeden, pelmolenaar/landbouwer, overleden 14 feb 1868.
Hij trouwde (1) 26 feb 1812 te Aduard met Trijntje Hamming, geboren aug. 1792 te Den Ham, overleden 29 jan 1823 te Zuidhorn, dochter van Derk Jacobs Hamming en Anke Lammerts Hoogeboom.
  Kinderen:1812:Rikkert Pieters Iwema [11.31]
1814:Derk Iwema [11.32]
1817:Hendrik Pieters Iwema [11.33]
Hij trouwde (2) na 1823 met Ida Abrahams Hartsema, geboren 1805.
  Kinderen:1827:Abraham Iwema [11.34]

10.21Albert Klasens Iwema; geboren 7 dec 1797 te Leegkerk, overleden 1874.
Hij trouwde 22 juni 1820 te Leegkerk met Cornelisje Jacobs Olthoff, geboren 8 feb 1801 te Oostrum, overleden 1876.
  Kinderen:1821:Klaas Alberts Iwema [11.35]
1823:Dieuwertje Alberts Iwema [11.36]
1829:Kornelisje Alberts Iwema [11.37]
1832:Liefke Iwema [11.38]

10.22Siebrand Klaassens Iwema; geboren 25 aug 1802 te Leegkerk, overleden 19 aug 1844 te Den Ham.
Hij trouwde met Jantje Raangs, overleden na 1844.

10.23Jakob Klaassens Iwema; geboren 1809 te Leegkerk, overleden 18 mei 1885 te Leegkerk.
Hij trouwde met Grietje Regniers Hoeksema Boss, overleden voor 1885.

10.24Gerrit Jans Iwema; geboren 15 feb 1789 te Lagemieden.
Hij trouwde (1) met Henderikje Ennes Valk.
Hij trouwde (2) met Trijntje Riender de Boer, geboren 1799 te Zuidhorn.
  Kinderen:1820:Jan Gerrits Iwema [11.39]


Generatie XI
 
11.1Lamke Ebbels Iwema; geboren 24 dec 1832 te Marum, overleden 12 dec 1926 te Tolbert.
Zij trouwde 16 juni 1861 te Marum met Ebbel van der Velde, geboren 13 jan 1832 te Marum, overleden 28 jan 1913 te Tolbert, zoon van Teeke Ebbels van der Velde.
  Kinderen:1857:Harmke Iwema [12.1]
1862:Antje van der Velde [12.2]
1863:Hendrik van der Velde [12.3]
1866:Feiktje van der Velde [12.4]
1870:Jan van der Velde [12.5]

11.2Trientje Iwema; geboren 30 okt 1835 te Noordwijk, overleden 15 juli 1904 te Niebert.
  Kinderen:1859:Jan Iwema [12.6]

11.3Jan van Velzen; geboren 28 mei 1843 te Niebert.

11.4Harm Iwema; geboren 20 aug 1835 te Lutjegast, overleden 6 juni 1837 te Lutjegast.

11.5Pieter Bonnes Euwema; geboren 1 aug 1836 te Lutjegast, overleden 3 jan 1919.
Hij trouwde (1) 11 mei 1863 te Grijpskerk met Martje Dijkstra, geboren 28 mei 1838 te Niezijl, overleden 11 juni 1880 te Aduard, dochter van Roelf Pieters Dijkstra en Helena Jacobs de Boer.
Hij trouwde (2) 27 nov 1880 te Aduard met Baukje Zijlstra, geboren 6 nov 1836 te Aduard, dochter van Bouke Jan Zijlstra en Grietje Pieters.

11.6Harm Iwema; geboren 20 aug 1838 te Lutjegeest, overleden 6 aug 1908 te Groningen.
Hij trouwde 2 juni 1864 te Groningen met Aaltje Kooi, geboren 17 dec 1840 te Groningen, overleden 4 feb 1929 te Groningen, dochter van Pieter Jacobus Kooi en Jantje Jans Mulder.

11.7Femke Iwema; geboren 10 sep 1840 te Lutjegast, overleden 22 aug 1920 te Groningen.
Zij trouwde (1) 19 mei 1864 te Aduard met Pieter van der Poel, geboren 8 aug 1839 te Ezinge, zoon van Jan Renses van der Poel.
Zij trouwde (2) 26 juli 1898 te Groningen met Tjeerd Boersema.

11.8Grietje Iwema; geboren 5 okt 1843 te Lutjegast, overleden 18 mei 1925 te Groningen.
Zij trouwde met Klaas van Dingen, geboren 13 aug 1839 te Bedum, overleden 21 jan 1911 te Groningen, zoon van Duurt Klaas van Dingen en Luiktje Louwes Rozema.

11.9Antje Iwema; geboren 18 jan 1845 te Sebaldeburen, overleden 28 juni 1857 te Lutjegast.

11.10Jan Iwema; geboren 9 dec 1845 te Lutjegast, overleden 1927 te U.S.A..
Hij trouwde met Antje Jager, geboren 18 dec 1856 te Groningen, overleden 1929 te U.S.A., dochter van Harm Jager en Grietje van den Bogaard.

11.11Emke Iwema; geboren 19 nov 1850 te Lutjegast, overleden 28 jan 1886 te Lutjegast.
Zij trouwde 23 mei 1870 te Aduard met Pieter Zuidema, geboren 16 april 1845 te Aduard, zoon van Jurjen Zuidema en Sibilla van Slochteren.

11.12Jan Harms Iwema; geboren 5 maart 1854 te Lutjegast, overleden 26 juni 1897 te U.S.A..
Hij trouwde 8 maart 1878 te Grootegast met Jitske Schaafsma, geboren 11 maart 1856 te Grootegast, overleden 22 dec 1937 te U.S.A., dochter van Johannes Harms Schaafsma en Sietske Jans de Boer.

11.13Geeske Iwema; geboren 7 nov 1856 te Lutjegast, overleden 22 maart 1863 te Lutjegast.

11.14Fredrica Helena Ywema; geboren 1864, overleden 1864.

11.15Hendrik Wijbrands Ywema; geboren 1865, overleden 1866.

11.16(zoon); geboren 1867.

11.17Hendrik Wijbrand Ywema; geboren 1868, overleden 1870.

11.18Helena Mattina Ywema; geboren 1870, overleden 1921.

11.19Hendrik Willem Ywema; geboren 1873 te Utrecht, overleden 17 okt 1906 te Utrecht. Dit is het geboortehuis van Louis en Lena Ywema en tevens het woonhuis van het echtpaar Hendrik Willem Ywema en Petronella Ywema-van Ameijden (hun ouders). Voor het pand staan vlnr: Louis, ongeveer 8 jr.oud, daarnaast onbekend, tante Jans (kinderoppas en hulp in de huishouding?), daarnaast onbekend, Lena,moeder Petronella Ywema-van Ameijden. Misschien zijn de beide meisjes buurmeisjes, ik weet het niet. Moeder had, omdat haar man reeds op 33 jarige leeftijd overleed, op de bovenverdieping een, voor die tijd moderne, brei inrichting als middel van bestaan en tevens een oppas voor de kinderen. Daarnaast verhuurde zij de achterkamers van het huis.
Hij trouwde 31 mei 1900 te Utrecht met Petronella van Ameijden.
  Kinderen:1902:Helena Geertruida Ywema [12.7]
1903:Louis Ywema [12.8]

11.20Wilhelmina Johanna Ywema; geboren 1874, overleden 1874.

11.21Louisa Fredrika Ywema; geboren 1859, overleden 1938.
Zij trouwde 29 sep 1891 te Utrecht met Hermanus Huibertus Melder, zoon van Matthijs Melder en Geertruida Verkerk.

11.22Aletta Cornelia Ywema; geboren 1861, overleden 1941.

11.23Coenraad Ywema; geboren 1864, overleden 1932.
  Kinderen:1904:Cornelia Richardina Ywema [12.9]
1906:Coenraad Jan Willem Ywema [12.10]
Hermina Elizabeth Ywema [12.11]

11.24Theodorus Johannes Ywema; geboren 1866, overleden 1927 te Apeldoorn.
Hij trouwde 20 okt 1892 te Utrecht met Henrčette Johanna van Oostveen, overleden 1943-1944, dochter van Willem van Oostveen en Henrietta Johanna Schaling.
  Kinderen:1894:Coenraad Ywema [12.12]
1896:Henriette Johanna Ywema [12.13]
1898:Coenraad Ywema [12.14]
1901:Theodorus Johannes Ywema [12.15]
1903:Wilhelmina Ywema [12.16]

11.25Cornelia Richardina Ywema; geboren 1868.
Zij trouwde 1 aug 1895 te Utrecht met Jacob Bokma.

11.26Catharina Wilhelmina Ywema; geboren 1870, overleden 1871.

11.27Diderika Frederika Ywema; geboren 1872, overleden 1872.

11.28Johannes Willem Ywema; geboren 25 mei 1873, overleden 1950.
Hij trouwde 4 mei 1899 te Utrecht met Louise Johanna Catharina RĀpp, dochter van Constantijn Christiaan Jan RĀpp en Louise Johanna Catharina van Batenburg.
  Kinderen:1901:Johannes Constantijn Ywema [12.17]

11.29Willem Hendrik Ywema; geboren 16 dec 1874 te Utrecht, overleden 21 feb 1952 te Utrecht. Inspecteur Rijksmunt te Utrecht; Ridder in de orde van OranjeNassau.
Hij trouwde (1) met Johanna Adriana van Houten, geboren 18 juni 1878 te Utrecht, overleden 21 dec 1928 te Utrecht.
  Kinderen:1901:Johannes Hendrikus Ywema [12.18]
1903:Willem Hendrik Ywema [12.19]
1913:Johannes Hendrikus Ywema [12.20]
Hij trouwde (2) met A J Kibbeling, overleden 1956 te Utrecht.

11.30Frederik Ywema; geboren 1876, overleden 1876.

11.31Rikkert Pieters Iwema; geboren 1812 te Aduard, overleden 16 juli 1899 te Zuidhorn.
Hij trouwde 15 mei 1844 te Zuidhorn met Sijtske Homan, geboren 1820 te Noordhorn, overleden 8 feb 1907 te Zuidhorn, dochter van Hindrik Homan en Geertje van Oxweerd.
  Kinderen:1846:Trijntje Iwema [12.21]
1848:Gerardina Iwema [12.22]
1849:Niesjen Iwema [12.23]
1851:Pieter Iwema [12.24]
1853:Kaatje Iwema [12.25]

11.32Derk Iwema; geboren 28 feb 1814 te Aduard, slager, overleden 26 april 1892 te Groningen.
Hij trouwde 26 april 1847 te Zuidhorn met Trijntje Harsveld, geboren 21 juni 1823 te Zuidhorn, overleden 2 nov 1899 te Groningen, dochter van Jacob Harsveld en Antje Lijfering.
  Kinderen:1848:Antje Iwema [12.26]
1850:Pieter Iwema [12.27]
1853:Jacob Iwema [12.28]
1853:Trijntje Iwema [12.29]
1856:Rikkert Iwema [12.30]
1859:Hidde Iwema [12.31]
1861:Klaas Iwema [12.32]
1868:Hindrik Iwema [12.33]
1869:Alle Iwema [12.34]

11.33Hendrik Pieters Iwema; geboren 21 feb 1817 te Andel/Baflo, verver te Aduard, overleden 28 mei 1900 te Assen.
Hij trouwde 12 juni 1841 te Kollumerland met Luchina Clewits, geboren 16 juni 1814 te Kollum, dochter van Simon Clewits en Jantje Ritskes Beistra.
  Kinderen:1845:Pieter Iwema [12.35]
1848:Simon Iwema [12.36]
1849:Trijntje Iwema [12.37]
1851:Jantje Iwema [12.38]
1853:Rikkert Iwema [12.39]
1854:Ritske Iwema [12.40]
1856:Derk Iwema [12.41]

11.34Abraham Iwema; geboren 1827, overleden 1898.
Hij trouwde 1859 met Trientje Kerkhoff, geboren 1828, overleden 1901.
  Kinderen:1860:Berend Iwema [12.42]

11.35Klaas Alberts Iwema; geboren 30 jan 1821 te Hoogkerk.

11.36Dieuwertje Alberts Iwema; geboren 8 mei 1823 te Hoogkerk, overleden 20 maart 1860 te Noordhorn.
Zij trouwde 11 mei 1850 te Ezinge met Kornelis Jakobs Schuiringa, geboren 11 nov 1814 te Niehove, gedoopt te Niehove, overleden 25 jan 1879 te Zuidhorn, zoon van Jakob Jans Schuiringa en Koopke Rikkerts Iwema.

11.37Kornelisje Alberts Iwema; geboren 15 jan 1829 te Ezinge.
Zij trouwde 29 feb 1852 te Ezinge met Jan Frides Rietema, geboren 26 feb 1820 te Ezinge, zoon van Frides Abels Rietema Rietema en Geertruid Jans Bantsema.

11.38Liefke Iwema; geboren 5 april 1832 te Ezinge, overleden 28 feb 1879 te Warfhuizen.
Zij trouwde 10 mei 1856 te Ezinge met Mattheus Jacobus Christiaan Buchli, geboren 2 mei 1828 te Oldehove, overleden 12 okt 1895 te Warfhuizen, zoon van Daniel Alydus BĀchli en Anna Jans Bos.

11.39Jan Gerrits Iwema; geboren 14 april 1820 te Zuidhorn, overleden 19 feb 1902 te Noordwijk (Gr.).
Hij trouwde met Barbera Lubbers, geboren 4 juni 1842 te Wierum, overleden 10 jan 1921 te Noordwijk (Gr.).
  Kinderen:1880:Gerrit Iwema [12.43]
1883:Jan Iwema [12.44]


Generatie XII
 
12.1Harmke Iwema; geboren 18 sep 1857 te Noordwijk, overleden 30 maart 1939 te Tolbert.
  Kinderen:1882:Ebbel Iwema [13.1]
1885:Christiaan Iwema [13.2]
1886:Ebbel Iwema [13.3]
1888:Jan Iwema [13.4]
1890:Hendrik Iwema [13.5]
1891:Janna Iwema [13.6]
1894:Ties Iwema [13.7]
1896:Elisabeth Iwema [13.8]
1898:Feiko Iwema [13.9]

12.2Antje van der Velde; geboren 4 maart 1862 te Marum, overleden 26 dec 1924 te Emmen.
Zij trouwde 17 april 1880 te Leek met Siete Snip, geboren 8 nov 1854 te Niebert, overleden 17 juli 1939 te Emmen, zoon van Jan Jannes Snip en Janke Klazens Westerhof.
  Kinderen:1881:Janke Snip [13.10]
1882:Ebbel Snip [13.11]
1885:Jan Snip [13.12]
1887:Hendrik Snip [13.13]
1890:Lamke Snip [13.14]

12.3Hendrik van der Velde; geboren 2 sep 1863 te Marum, overleden 26 jan 1950 te Leek.
Hij trouwde 16 maart 1889 te Marum met Aaltje Buiter, geboren 28 nov 1867 te Niebert, overleden 16 maart 1963 te Leek, dochter van Kornelis Buiter en Sjoukje de Haan.
  Kinderen:1890:Lamke van der Velde [13.15]
1891:Sjoukje van der Velde [13.16]
1895:Ebbel van der Velde [13.17]
1897:Kornelia van der Velde [13.18]
1899:Kornelis van der Velde [13.19]
1901:Antje van der Velde [13.20]
1904:Feiktje van der Velde [13.21]
1904:Mettje van der Velde [13.22]
1906:Jan van der Velde [13.23]
1909:Hendrik van der Velde [13.24]

12.4Feiktje van der Velde; geboren 13 april 1866 te Tolbert, overleden 20 juli 1941 te Noordlaren.
Zij trouwde 9 dec 1893 te Leek met Auke de Jonge, geboren 25 juni 1869 te Beets, overleden 9 aug 1947 te Groningen, zoon van Geert Jacobs de Jonge en Aaltje Melles de Haan.
  Kinderen:1891:Ebbel van der Velde [13.25]
1894:Aaltje de Jonge [13.26]
1895:Geert de Jonge [13.27]
1898:Hendrik de Jonge [13.28]
1900:Lamke de Jonge [13.29]
1902:Melle de Jonge [13.30]

12.5Jan van der Velde; geboren 23 juni 1870 te Tolbert, overleden 19 juni 1940 te Zuidlaren.
Hij trouwde met Antje de Wind, geboren 8 okt 1870 te Zevenhuizen, overleden 22 feb 1955 te Groningen, dochter van Jan de Wind en Renskje Bos.
  Kinderen:1897:Lamke van der Velde [13.31]
1898:Jan van der Velde [13.32]

12.6Jan Iwema; geboren 22 aug 1859 te Noordwijk, overleden 28 april 1920 te Assen.
Hij trouwde 9 juni 1900 te Marum met Janke van Loo, geboren 1 aug 1870 te Doezum, overleden 20 juni 1943 te Grijpskerk, dochter van Reinder van Loo en Lamke Looienga.
  Kinderen:1901:Reinder Iwema [13.33]
1902:Trientje Iwema [13.34]

12.7Helena Geertruida Ywema; geboren 3 feb 1902 te Utrecht, overleden 29 nov 1992 te Utrecht.

12.8Louis Ywema; geboren 11 dec 1903 te Utrecht, overleden 25 okt 1979 te Utrecht. Dit betreft het diner tgv. het huwelijk van dhr. en mevrouw Ywema-van Lint, aangeboden door opa en oma van Lint. Een netjes gedekte tafel in de voorkamer van de Lange Nieuwstraat 113, boven de schoenenwinkel. Let op de mooie stolpklok en het schilderij van de Domtoren. vlnr.vooraan: Opa en oma van Lint-van Veenendaal (ouders van de bruid), het bruidspaar Louis Ywema en Jacoba van Lint, oma Ywema-van Ameijden (moeder van de bruidegom). Daarachter vlnr: Rijk van de Liefde, Jeanne van de Liefde-van Lint (zus van de bruid), tante Lena Ywema (zus van de bruidegom) en oom Herman van Lint (broer van de bruid).
Hij trouwde 7 juni 1934 te Utrecht met Jacoba Hendrika van Lint, geboren 15 aug 1908 te Utrecht, overleden 30 jan 2002 te Utrecht, dochter van Herman van Lint en XX van Lint- van Veenendaal.
  Kinderen:1935:Hendrik Willem Ywema [13.35]
1937:Adriana Helena Ywema [13.36]
1938:Louis Ywema [13.37]
1950:Jacoba Hermanda Ywema [13.38]

12.9Cornelia Richardina Ywema; geboren 9 maart 1904, overleden 1947.

12.10Coenraad Jan Willem Ywema; geboren 1906, overleden 1992.
Hij trouwde met Margje Ditzel, geboren 24 sep 1910, overleden 3 feb 2001 te Utrecht.
  Kinderen:1939:Coenraad Michel Nicolaas Ywema [13.39]
1941:Gosina Elisabeth Hermina Ywema [13.40]
1945:Harry Richard Ywema [13.41]

12.11Hermina Elizabeth Ywema; overleden 1931.

12.12Coenraad Ywema; geboren 1894, overleden 1894.

12.13Henriette Johanna Ywema; geboren 3 feb 1896, overleden 1982.

12.14Coenraad Ywema; geboren 18 nov 1898, overleden 1981.
Hij trouwde met Marie Elisabeth Meijer.
  Kinderen:1927:Theodorus Johannes Ywema [13.42]

12.15Theodorus Johannes Ywema; geboren 4 maart 1901 te Utrecht, overleden 12 feb 1984 te Valburg(Zetten-Andelst).
Hij trouwde met Adriana Elisabeth Heijsser, overleden 20 mei 1993 te Zetten.
  Kinderen:1942:Theo Stephan Jacob Ywema [13.43]

12.16Wilhelmina Ywema; geboren 24 aug 1903, overleden 1990.

12.17Johannes Constantijn Ywema; geboren 6 sep 1901, overleden 1964.

12.18Johannes Hendrikus Ywema; geboren 1901, overleden 1911.

12.19Willem Hendrik Ywema; geboren 31 aug 1903 te Utrecht, overleden 14 april 1975 te Utrecht. (Aantekeningen : heeft eerst als stuurman ter koopvaardij gevaren gedurende ca 9 jaar(tot ongeveer 1930). Door de toen heersende economische crisis is hij daarmee gestopt en is gaan werken bij het Kon. Nederl. Meteorologisch Instituut (KNMI) in de Bilt. Hij werkte daar op de afdeling "zeevaart" en verkoos nog menigmaal het ruime sop! Zo voer hij meerdere keren mee op het Hospitaal-Kerkschip "de Hoop" om vissers instructie te geven voor het doen van meteorologische waarnemingen op zee.)
Hij trouwde met Anna Koster, geboren 16 april 1909 te Utrecht, overleden 29 sep 1992.
  Kinderen:1934:Robbert Ywema [13.44]

12.20Johannes Hendrikus Ywema; geboren 19 jan 1913 te Utrecht, overleden 1 aug 1987 te Baarn.
Hij trouwde 1941 te Utrecht met Antonia Borman, geboren 23 sep 1912 te Utrecht, overleden 5 juni 2001 te Amersfoort.
  Kinderen:1942:Rudolf Jan Ywema [13.45]
1946:Annelies Ywema [13.46]

12.21Trijntje Iwema; geboren 1846 te Zuidhorn, overleden 24 jan 1934 te Vleuten.
Zij trouwde 24 mei 1876 te Zuidhorn met Jan Bonthuis, geboren 1846 te Westeremden gem. Stedum, kassier/commiss., zoon van Arnoldus Derks Oudeman Bonthuis en Martje Derks Huizinga.

12.22Gerardina Iwema; geboren 1848 te Zuidhorn, overleden 4 sep 1869 te Zuidhorn.

12.23Niesjen Iwema; geboren rond 1849 te Zuidhorn.
Zij trouwde 16 april 1873 te Zuidhorn met Johannes Bernardus La Coste, geboren 1844 te Groningen.

12.24Pieter Iwema; geboren 1851 te Zuidhorn, overleden 11 jan 1913 te Zuidhorn.

12.25Kaatje Iwema; geboren 1853 te Zuidhorn, overleden 11 sep 1893 te Zuidhorn.

12.26Antje Iwema; geboren 8 maart 1848 te Groningen, overleden 23 april 1916 te Groningen.

12.27Pieter Iwema; geboren 16 jan 1850 te Groningen, kastelein, overleden 13 mei 1903 te Groningen.
Hij trouwde 2 juli 1879 te Groningen met Allerdina Meijer, geboren 23 juli 1856 te Groningen, dochter van Roelof Meijer en Jantien Nijdam.
  Kinderen:1880:Trientje Iwema [13.47]
1884:Antje Iwema [13.48]

12.28Jacob Iwema; geboren 1853 te Groningen, overleden 18 maart 1920 te Groningen.

12.29Trijntje Iwema; geboren 22 okt 1853 te Groningen, overleden 23 aug 1856 te Groningen.

12.30Rikkert Iwema; geboren 24 dec 1856 te Groningen, huisschilder, overleden 4 juli 1939 te Groningen.
Hij trouwde (1) 1883 met Maria van der Meer, geboren 26 juni 1863 te Veur, overleden 18 nov 1896 te Groningen, dochter van Arie van der Meer en Aaltje Sonius.
  Kinderen:1884:Dirk Iwema [13.49]
1886:Adrianus Iwema [13.50]
1889:Pieter Iwema [13.51]
1892:Jacob Iwema [13.52]
1893:Alida Maria Iwema [13.53]
1896:Trientje Iwema [13.54]
Hij trouwde (2) 10 april 1898 te Groningen met Froukina Landman, geboren 5 sep 1866 te Onstwedde, overleden 15 mei 1925 te Zuidlaren, dochter van Hindrik Ommius Landman en Antje Verver.
  Kinderen:1898:Antje Iwema [13.55]
1899:Trientje Iwema [13.56]
1902:Margien Iwema [13.57]
1903:Rikkert Iwema [13.58]
1905:Jacoba Iwema [13.59]

12.31Hidde Iwema; geboren 1859 te Groningen, overleden 19 dec 1878 te Groningen.

12.32Klaas Iwema; geboren 26 juni 1861 te Groningen, overleden 17 april 1862 te Groningen.
Hij trouwde 4 april 1895 te Groningen met Grietje Meijer, geboren 16 nov 1864 te Groningen, dochter van Johannes Meijer en Annechien Kremer.
  Kinderen:1896:Trientje Iwema [13.60]

12.33Hindrik Iwema; geboren 1868, arbeider, overleden 4 jan 1918 te Groningen.

12.34Alle Iwema; geboren 15 juni 1869 te Groningen, overleden 15 aug 1869 te Groningen.

12.35Pieter Iwema; geboren 3 sep 1845 te Aduard, overleden 11 okt 1926 te Assen.

12.36Simon Iwema; geboren 19 maart 1848 te Aduard.

12.37Trijntje Iwema; geboren 15 dec 1849 te Aduard, overleden 26 mei 1917 te Assen.
Zij trouwde 13 mei 1877 te Assen met Aaldert Smit, geboren 1849.

12.38Jantje Iwema; geboren 3 aug 1851 te Aduard, overleden 25 aug 1926 te Assen.

12.39Rikkert Iwema; geboren 31 jan 1853 te Assen, overleden 1 juni 1925 te Assen. huisschilder
Hij trouwde 13 mei 1877 te Assen met Anna Luitsens Houkes, geboren 10 dec 1856 te Ooststellingerwerf, overleden 5 mei 1921 te Assen.
  Kinderen:1877:Luchina Iwema [13.61]
1879:Fokje Iwema [13.62]
1882:Trientje Iwema [13.63]
1884:Luitzen Iwema [13.64]
1887:Hendrik Iwema [13.65]
1892:Simon Iwema [13.66]

12.40Ritske Iwema; geboren 2 maart 1854 te Assen, overleden 21 feb 1940 te Assen.
Hij trouwde 15 feb 1882 te Assen met Jacobje Winters, geboren 1861, overleden voor 1940.
  Kinderen:Pieter Iwema [13.67]
Harko Iwema [13.68]
Hendrik Iwema [13.69]

12.41Derk Iwema; geboren 14 juli 1856 te Assen.
Hij trouwde met Helena Laurentia Smit.
  Kinderen:1894:Lucia Henrica Iwema [13.70]
Hendrik Iwema [13.71]

12.42Berend Iwema; geboren 1860.
Hij trouwde met Geertje Liesting.

12.43Gerrit Iwema; geboren 1 dec 1880 te Zuidhorn, overleden 22 sep 1953 te Noordwijk.
Hij trouwde 24 okt 1914 te Grootegast met Froukje Loonstra, geboren 30 okt 1886 te Doezum, overleden 8 april 1940 te Noordwijk.
  Kinderen:1915:Jan Iwema [13.72]
Fenje Iwema [13.73]
1919:Halbe Iwema [13.74]

12.44Jan Iwema; geboren 3 dec 1883 te Zuidhorn, overleden 6 okt 1969 te Haren.
Hij trouwde met Agnes Ziebarth.
  Kinderen:1920:Jan Jans Iwema [13.75]
1925:Ernst Iwema [13.76]


Generatie XIII
 
13.1Ebbel Iwema; geboren 17 okt 1882 te Tolbert, overleden 27 sep 1883 te Tolbert.

13.2Christiaan Iwema; geboren 13 april 1885 te Niebert, overleden 7 juli 1964 te Groningen.
Hij trouwde 11 juni 1925 te Groningen met Catharina Karssies, geboren 10 jan 1902 te Onstwedde, overleden 1 jan 1966 te Groningen, dochter van Jan Karssies en Hijkina Panjer.
  Kinderen:1925:Jan Ile Iwema [14.1]
1927:Harmke Hijkina Iwema [14.2]
1931:Christiaan Iwema [14.3]

13.3Ebbel Iwema; geboren 2 aug 1886 te Niebert, overleden 12 juli 1972 te Groningen.
Hij trouwde 25 maart 1911 te Slochteren met Hinderkien Scholtens, geboren 11 dec 1890 te Slochteren, overleden 19 maart 1983 te Groningen, dochter van Fokke Scholtens en Stijntje Ennen.
  Kinderen:1911:Harmke Iwema [14.4]
1913:Fokke Iwema [14.5]
1932:Hiele Iwema [14.6]

13.4Jan Iwema; geboren 19 feb 1888 te Niebert, overleden 22 maart 1983 te Harkstede.
Hij trouwde 15 mei 1915 te Slochteren met Geziena Appeldoorn, geboren 28 april 1890 te Harkstede, overleden 13 aug 1974 te Harkstede, dochter van Jan Appeldoorn en Antje Zuur.
  Kinderen:1923:Jan Iwema [14.7]
1928:Hiele Iwema [14.8]
1931:Antje Harmke Iwema [14.9]

13.5Hendrik Iwema; geboren 14 juni 1890 te Niebert, overleden 11 juni 1982 te Beilen.
Hij trouwde 23 mei 1914 te Noorddijk met Lammegiena Eggens, geboren 5 dec 1893 te Westerbroek, dochter van Jan Eggens en Anje Dijkema.
  Kinderen:1914:Harmke Iwema [14.10]
1916:Jan Iwema [14.11]
1922:Hiele Iwema [14.12]
1922:Anjo Iwema [14.13]
1923:Christiaan Iwema [14.14]
1927:Hendrik Iwema [14.15]
1932:Anje Iwema [14.16]
1934:Ebbel Iwema [14.17]
1935:Eltjo Iwema [14.18]

13.6Janna Iwema; geboren 11 nov 1891 te Niebert, overleden 20 juli 1958 te Zuidlaren.
Zij trouwde 24 okt 1914 te Marum met Stoffer Hoofd, geboren 31 jan 1886 te Niebert, overleden 5 mei 1954 te Groningen, zoon van Jan Hoofd en Harmina Nuismer.
  Kinderen:1915:Harmina Hoofd [14.19]
1917:Jan Hoofd [14.20]
1921:Harm Hoofd [14.21]
1930:Elisabeth Hoofd [14.22]
1933:Ebbel Hoofd [14.23]

13.7Ties Iwema; geboren 1 maart 1894 te Lucaswolde, overleden 31 aug 1940 te Groningen.
Hij trouwde 30 mei 1921 te Slochteren met Marchien Koning, geboren 17 juni 1900 te Middelbert, overleden 22 sep 1986 te Groningen, dochter van Kornelis Koning en Frederica Appeldoorn.
  Kinderen:1921:Hiele Iwema [14.24]
1924:Kornelis Iwema [14.25]
1926:Frederika Iwema [14.26]
1933:Kornelis Iwema [14.27]
1937:Harm Iwema [14.28]

13.8Elisabeth Iwema; geboren 18 feb 1896 te Lucaswolde, overleden 3 okt 1970 te Appingedam.
Zij trouwde 25 mei 1918 te Slochteren met Jans van Dijken, geboren 27 nov 1892 te Zuidwolde, overleden 9 okt 1949 te Groningen, zoon van Jan van Dijken en Trientje Woldinga.
  Kinderen:1920:Trientje van Dijken [14.29]
1936:Hiele van Dijken [14.30]

13.9Feiko Iwema; geboren 14 april 1898 te Lucaswolde, overleden 11 feb 1972 te Groningen.
Hij trouwde 10 juni 1926 te Groningen met Martje Pruis, geboren 22 jan 1904 te Foxhol, overleden 14 maart 1997 te Zuidhorn, dochter van PauČl Pruis en Wilhelmina Venema.
  Kinderen:1926:Hiele Iwema [14.31]
1928:Willem Iwema [14.32]
1930:Harm Iwema [14.33]
1933:Feiko Iwema [14.34]
1935:Wilhelmina Iwema [14.35]
1946:Elizabeth Martha Iwema [14.36]

13.10Janke Snip; geboren 8 nov 1881 te Tolbert, overleden 12 juli 1972 te Appingedam.
Zij trouwde 12 mei 1906 te Leek met Roelf Bouwes, geboren 13 nov 1879 te Leek, overleden 30 dec 1959 te Winsum.

13.11Ebbel Snip; geboren 17 dec 1882 te Tolbert, overleden 15 mei 1956 te Leek.
Hij trouwde 11 sep 1909 te Leek met Ebeltje Venema, geboren 6 mei 1888 te Leek.

13.12Jan Snip; geboren 8 jan 1885 te Niebert, overleden niet bekend.

13.13Hendrik Snip; geboren 4 feb 1887 te Niebert, overleden 27 dec 1963 te Grootegast.
Hij trouwde met Elizabeth van der Veen, geboren 15 april 1887 te Marum, overleden 1 maart 1943 te Grootegast.

13.14Lamke Snip; geboren 29 juli 1890 te Tolbert, overleden 15 dec 1980 te Westerbork.
Zij trouwde 30 aug 1924 te Emmen met Lute Hoogenberg, geboren 25 maart 1890 te Vlagtwedde.

13.15Lamke van der Velde; geboren 25 mei 1890 te Niebert, overleden 1 feb 1965 te Marum.
Zij trouwde 30 mei 1912 te Marum met Meint van der Velde, geboren 5 mei 1887 te Marum, overleden 14 feb 1944 te Marum.

13.16Sjoukje van der Velde; geboren 1 feb 1891 te Niebert, overleden 22 okt 1986 te Grootegast.
Zij trouwde 7 nov 1914 te Marum met Jan Veenstra, geboren 18 april 1889 te Marum, overleden 16 dec 1973 te Grootegast.

13.17Ebbel van der Velde; geboren 31 jan 1895 te Niebert, overleden 22 okt 1971 te Smallingerland.
Hij trouwde 24 okt 1924 te Smallingerland met Jantje Edema, geboren 27 juni 1896 te Smallingerland.

13.18Kornelia van der Velde; geboren 10 mei 1897 te Niebert, overleden 14 april 1952 te Drachten.
Zij trouwde 25 mei 1918 te Leek met Aaldert Gritter, geboren 10 juli 1897 te Peize, overleden niet bekend.

13.19Kornelis van der Velde; geboren 12 mei 1899 te Niebert, overleden 10 maart 1979 te Zevenhuizen.
Hij trouwde 3 mei 1924 te Marum met Jantje Bijzitter, geboren 17 mei 1904 te Marum, overleden 8 mei 1978 te Zevenhuizen.

13.20Antje van der Velde; geboren 7 aug 1901 te Niebert, overleden 2 juli 1981 te Leek.

13.21Feiktje van der Velde; geboren 14 maart 1904 te Tolbert, overleden 21 mei 1990 te Groningen.
Zij trouwde 11 april 1942 te Leek met Gerrit de Vries, geboren 19 nov 1904 te Marum, overleden 16 maart 1982 te Leek.

13.22Mettje van der Velde; geboren 14 maart 1904 te Tolbert, overleden 8 nov 1980 te Leek.
Zij trouwde (1) met Dirk Venema, geboren 21 juli 1905 te Grootegast, overleden 10 jan 1931 te Groningen.
Zij trouwde (2) 1 juli 1933 te Leek met Geert Venema, geboren 20 okt 1887 te Leek, overleden 20 april 1975 te Leek.

13.23Jan van der Velde; geboren 1 maart 1906 te Tolbert, overleden 7 nov 1944 te Achtkarspelen.
Hij trouwde 21 april 1932 te Kollummerland met Antje Mulder, geboren 21 jan 1908 te Kollummerland.

13.24Hendrik van der Velde; geboren 21 mei 1909 te Tolbert, overleden 1 mei 1970 te Smallingerland.
Hij trouwde 5 mei 1938 te Smallingerland met Jacoba Klamer, geboren 7 aug 1913 te Marum, overleden niet bekend.

13.25Ebbel van der Velde; geboren 23 jan 1891 te Tolbert, overleden 21 maart 1971 te Haren.
Hij trouwde 25 mei 1918 te Grootegast met Bieuwkje Keizer, geboren 13 sep 1894 te Grootegast.

13.26Aaltje de Jonge; geboren 25 april 1894 te Tolbert, overleden 29 aug 1975 te Haren.
Zij trouwde 5 juni 1925 te Haren met Roelof Kroeze, geboren 15 juni 1889 te Haren, overleden 15 jan 1966 te Groningen.

13.27Geert de Jonge; geboren 6 nov 1895 te Tolbert, overleden 23 okt 1982 te Groningen.
Hij trouwde 2 april 1932 te Haren met Lammechien Pieters, geboren 11 sep 1893 te Vries, overleden 14 feb 1951 te Haren.

13.28Hendrik de Jonge; geboren 21 april 1898 te Tolbert, overleden 23 okt 1982 te Groningen.
Hij trouwde (1) 24 april 1926 te Noorddijk met Gesina Catharina Bos, geboren 19 feb 1901 te Noorddijk, overleden 8 dec 1960 te Groningen.
Hij trouwde (2) 30 dec 1963 te Veendam met Harmke Weishaupt, geboren 13 mei 1908 te Veendam.

13.29Lamke de Jonge; geboren 5 april 1900 te Tolbert, overleden 21 nov 1943 te Zuidlaren.
Zij trouwde 19 nov 1943 te Zuidlaren met Aart Jacobus van Vuuren, geboren 19 nov 1905 te Herwijnen, overleden 24 dec 1983 te Groningen.

13.30Melle de Jonge; geboren 23 mei 1902 te Noordlaren.

13.31Lamke van der Velde; geboren 13 nov 1897 te Tolbert.

13.32Jan van der Velde; geboren 24 okt 1898 te Tolbert.

13.33Reinder Iwema; geboren 6 maart 1901 te Nuis, overleden 5 juni 1977 te Zuidlaren.
Hij trouwde 15 mei 1924 te Assen met Hieke van Lune, geboren 13 april 1902 te Waarden, dochter van Reinder van Lune en Ebeltje Oosterhof.
  Kinderen:1925:Jan Iwema [14.37]
1927:Ebeltje Janke Iwema [14.38]
1930:Janke Iwema [14.39]
1937:Reinder Iwema [14.40]

13.34Trientje Iwema; geboren 19 sep 1902 te Nuis, overleden 11 dec 1903 te Nuis.

13.35Hendrik Willem Ywema; geboren 31 maart 1935 te Utrecht.
Hij trouwde 14 nov 1963 te IJsselstein met Ida van der Snoek, geboren 2 dec 1936 te IJsselstein, dochter van Willem Jentje van der Snoek en Neeltje Margaretha van Ruler.
  Kinderen:1965:Willem Jeroen Ywema [14.41]
1968:Marco Louis Ywema [14.42]

13.36Adriana Helena Ywema; geboren 26 nov 1937 te Utrecht.

13.37Louis Ywema; geboren 12 nov 1938 te Utrecht.
Hij trouwde 15 april 1964 te Utrecht met Jacoba Aalbertha te Groen, geboren 19 maart 1943 te Arnhem, dochter van Wilhelmus Jacobus te Groen en Gerritje Hendrika Tap.
  Kinderen:1965:Louis Albertus Ywema [14.43]
1967:Paulina Cristina Ywema [14.44]
1971:Jelle Gerben Wilhelmus Ywema [14.45]

13.38Jacoba Hermanda Ywema; geboren 9 maart 1950 te Utrecht.

13.39Coenraad Michel Nicolaas Ywema; geboren 1939, overleden 2002.

13.40Gosina Elisabeth Hermina Ywema; geboren 8 mei 1941, overleden 1975.

13.41Harry Richard Ywema; geboren 29 april 1945.
  Kinderen:Walter Ywema [14.46]
Yvonne Ywema [14.47]

13.42Theodorus Johannes Ywema; geboren 9 juni 1927.
Hij trouwde met Dina Hendrika Derks.
  Kinderen:1956:Coenraad Ywema [14.48]
1962:Gerhard Ywema [14.49]

13.43Theo Stephan Jacob Ywema; geboren 10 nov 1942 te Wageningen.
Hij trouwde met Dina Hendrika Wilhelmina Meffert, geboren 22 maart 1945 te Terborg (gem. Wisch).
  Kinderen:1968:Bernarde Gerardina Adriana Ywema [14.50]
1972:Adriana Elisabeth Ywema [14.51]
1972:Theodorus Johannes Stephan Ywema [14.52]

13.44Robbert Ywema; geboren 6 aug 1934 te Utrecht.
Hij trouwde 15 aug 1961 te de Bilt met Cornelia Johanna ter Hart, geboren 29 jan 1937 te Maartensdijk.
  Kinderen:1963:Peter Erik Ywema [14.53]
1964:Janneke Ywema [14.54]
1969:Annemieke Ywema [14.55]

13.45Rudolf Jan Ywema; geboren 12 feb 1942 te Hilversum.

13.46Annelies Ywema; geboren 15 okt 1946 te Hilversum.
Zij trouwde met Ruud Bakhuizen.

13.47Trientje Iwema; geboren 1880 te Groningen.
Zij trouwde 18 jan 1906 te Groningen met Willem Hazelaar, geboren 1878 te Meppel, aanteekenaarweger.

13.48Antje Iwema; geboren 5 jan 1884 te Groningen.

13.49Dirk Iwema; geboren 18 sep 1884 te 's-Gravenhage, overleden 14 nov 1956 te Groningen.
Hij trouwde 17 okt 1925 met Hendrikje Struik, geboren 16 april 1886 te Norg, overleden 24 mei 1961 te Groningen.
  Kinderen:1926:Dirk Hendrikus Iwema [14.56]

13.50Adrianus Iwema; geboren 8 aug 1886 te 's-Gravenhage, overleden 12 jan 1979 te Groningen.
Hij trouwde 29 aug 1909 te Groningen met Gerrigje Penning, geboren 22 juli 1888 te Assen.
  Kinderen:1910:Rikkert Iwema [14.57]
1911:Johannes Willem Frederik Iwema [14.58]
1912:Alida Maria Iwema [14.59]
1914:Hendrika Iwema [14.60]
1918:Dirk Iwema [14.61]

13.51Pieter Iwema; geboren 19 april 1889 te 's-Gravenhage, overleden 3 okt 1974 te Groningen.
Hij trouwde 12 aug 1916 te Eelde met Geertje Boerema, geboren 1892 te Groningen, dochter van Jacob Boerema en Knelske Smit.
  Kinderen:1916:Maria Iwema [14.62]
1922:Cornelia Iwema [14.63]

13.52Jacob Iwema; geboren 1892, overleden 22 maart 1897 te Groningen.

13.53Alida Maria Iwema; geboren 19 nov 1893 te Groningen, overleden 3 feb 1973 te Alkmaar.

13.54Trientje Iwema; geboren aug. 1896 te Groningen, overleden 11 april 1897 te Groningen.

13.55Antje Iwema; geboren 11 maart 1898 te Groningen, overleden 8 jan 1988 te Bussum.
Zij trouwde 28 dec 1927 te Hilversum met Cornelis Johannes Oussoren, geboren 6 mei 1900 te 's-Graveland, overleden 1 juni 1976 te Bussum.
  Kinderen:Dirk Albertus Oussoren [14.64]

13.56Trientje Iwema; geboren 30 mei 1899 te Groningen, overleden 4 april 1986 te Zeist.
Zij trouwde 19 juli 1923 te Baarn met Cornelis van den Burg, geboren 12 juni 1897 te Baarn, kruidenier, overleden 10 juli 1961 te Zeist, zoon van Cornelis van den Burg en Jannetje van der Vuurst.
  Kinderen:1924:Janny van den Burg [14.65]
1927:Cornelia Aukje van den Burg [14.66]
1934:Tini van den Burg [14.67]
1936:Cornelis van den Burg [14.68]

13.57Margien Iwema; geboren 6 jan 1902 te Groningen, overleden 7 juli 1989 te Castricum.
Zij trouwde 31 aug 1938 te Utrecht, gescheiden 11 juli 1944 te Utrecht met Pieter Floris de Kruif, geboren 2 maart 1909 te Jutphaas, overleden 8 aug 1966 te Utrecht.

13.58Rikkert Iwema; geboren jun. 1903 te Groningen, overleden 21 feb 1904 te Groningen.

13.59Jacoba Iwema; geboren 9 juni 1905 te Groningen, overleden 16 maart 1985 te Bloemendaal.

13.60Trientje Iwema; geboren 1896 te Groningen.
Zij trouwde 4 aug 1920 te Groningen met Jan Lamberts, geboren 1888 te Assen, zoon van Hendrik Lamberts en Fenna Rolina Hars.

13.61Luchina Iwema; geboren 10 sep 1877 te Assen, overleden 7 maart 1878 te Assen.

13.62Fokje Iwema; geboren 31 dec 1879 te Assen, overleden 20 okt 1960 te Rijswijk (ZH).
Zij trouwde 9 aug 1906 te Assen met Johan Frederik Heimel, geboren 23 nov 1878 te Leeuwarden, overleden 14 jan 1971 te Rijswijk (ZH).
  Kinderen:1907:Johannes Hendrikus Heimel [14.69]
1910:Anna Luchiena Heimel [14.70]
1916:Johanna Frederika Heimel [14.71]

13.63Trientje Iwema; geboren 2 juni 1882 te Assen, overleden 29 sep 1954 te Rijswijk.
Zij trouwde met Cornelis Wilhelm Simons, geboren 1881, overleden 20 jan 1961 te Assen.
  Kinderen:1908:Corrie Simons [14.72]

13.64Luitzen Iwema; geboren 17 dec 1884 te Assen, overleden 1967.
Hij trouwde met Jentina Wilhelmina Feenstra, overleden 9 jan 1965 te Almelo.
  Kinderen:1910:Rikkert Iwema [14.73]
1914:Ijle Iwema [14.74]
1915:Jentinus Iwema [14.75]

13.65Hendrik Iwema; geboren 22 juli 1887 te Assen, overleden 28 nov 1968 te Assen.
Hij trouwde met Corrie Simons, geboren 1891 te Assen, overleden 1967 te Assen.

13.66Simon Iwema; geboren 20 juni 1892 te Assen, overleden 9 aug 1892 te Assen.

13.67Pieter Iwema.

13.68Harko Iwema; overleden te Zuid Afrika.

13.69Hendrik Iwema.
Hij trouwde met Lijntje N N.
  Kinderen:Rits Iwema [14.76]

13.70Lucia Henrica Iwema; geboren 7 juni 1894 te Assen.

13.71Hendrik Iwema; geboren te Assen, overleden te Assen.

13.72Jan Iwema; geboren 23 april 1915 te Ureterp, overleden 14 nov 1984 te Ureterp.

13.73Fenje Iwema; geboren 6 mei 191.

13.74Halbe Iwema; geboren 26 aug 1919 te Doezum.
Hij trouwde met Trientje Veenstra, geboren 6 maart 1921 te Doezem.
  Kinderen:1945:Jan Iwema [14.77]
1948:Froukje Iwema [14.78]
1957:Antje Iwema [14.79]

13.75Jan Jans Iwema; geboren 1920, overleden 1941.

13.76Ernst Iwema; geboren 1925 te Een, overleden 3 mei 1976 te Haren.


Generatie XIV
 
14.1Jan Ile Iwema; geboren 31 dec 1925 te Nieuwe Pekela, overleden 28 juni 1963 te Groningen.
Hij trouwde 19 sep 1953 te Ezinge met Tjitske Zuidema, geboren 13 aug 1937 te Oldenhove.
  Kinderen:1954:Catharina Iwema [15.1]
1955:Christiaan Iwema [15.2]
1958:Christiaan Iwema [15.3]
1959:Jitze Freerk Iwema [15.4]
1960:Elisabeth Iwema [15.5]
1962:Rudi Iwema [15.6]

14.2Harmke Hijkina Iwema; geboren 18 juni 1927 te Tolbert, overleden 30 okt 2003.
Zij trouwde 11 okt 1958 te Oldekerk met Dirk Wildschut, geboren 16 feb 1928 te Zevenhuizen, zoon van Koene Wildschut en Grietje Otter.
  Kinderen:1959:Catharina Wildschut [15.7]
1961:Koene Wildschut [15.8]
1963:Jan Christiaan Wildschut [15.9]
1966:Jacob Wildschut [15.10]
1974:Christiaan Dirk Wildschut [15.11]

14.3Christiaan Iwema; geboren 23 feb 1931 te Tolbert. Christiaan Iwema heeft wel twee kinderen, maar heeft daarover nimmer informatie verstrekt.
Hij trouwde 30 juli 1953 te Zuidhorn, gescheiden 5 aug 1977 met Ipeltje van Bergen, geboren 18 aug 1927 te Zuidhorn, dochter van Abel van Bergen en Frouke Ploeg.
  Kinderen:1955:Christiaan Iwema [15.12]

14.4Harmke Iwema; geboren 20 mei 1911 te Harkstede.
Zij trouwde 9 dec 1932 te Slochteren met Harm Kuipers, geboren 10 mei 1905 te Scharmer, zoon van Jan Kuipers en Kornelia Tepper.
  Kinderen:1933:Kornelia Hinderkien Kuipers [15.13]
1934:Ebbel Jan Kuipers [15.14]
1935:Hinderkien Kornelia Kuipers [15.15]
1938:Jannie Harmke Kuipers [15.16]
1951:Grietje Elizabeth Aaltje Kuipers [15.17]

14.5Fokke Iwema; geboren 9 mei 1913 te Harkstede, overleden 22 sep 1965 te Groningen.
Hij trouwde 1 juni 1945 te Slochteren met Wieke van der Deen, geboren 11 dec 1918 te Garmerwolde, dochter van Eppo van der Deen en Harmanna van Leggelo.
  Kinderen:1946:Ebbel Iwema [15.18]

14.6Hiele Iwema; geboren 18 nov 1932 te Harkstede.
Hij trouwde 21 dec 1962 te Ruischerbroek met Grietje Swart, geboren 10 juli 1937 te Noorddijk, dochter van Jan Swart en Derkina Ritsema.
  Kinderen:1963:Ebbel Jan Iwema [15.19]
1968:Derkina Hindekien Iwema [15.20]

14.7Jan Iwema; geboren 22 nov 1923 te Harkstede.
Hij trouwde 15 april 1950 te Slochteren, gescheiden 2 nov 1972 met Jantje van Timmeren, geboren 25 feb 1931 te Oudeschild, overleden 12 jan 1980 te Westerlee, dochter van Jannes van Timmeren en Knelske Bakker.
  Kinderen:1954:Knelske Geziena Iwema [15.21]

14.8Hiele Iwema; geboren 15 april 1928 te Harkstede, overleden 15 feb 1999.
Hij trouwde met Hinderkien Oosting, geboren 11 okt 1931 te Westerbroek, overleden 27 aug 2002, dochter van Jurjen Oosting en Jacobina Smith.
  Kinderen:1955:Jan Iwema [15.22]
1958:Jacobina Iwema [15.23]

14.9Antje Harmke Iwema; geboren 12 nov 1931 te Harkstede.
Zij trouwde 8 okt 1954 te Slochteren met Michiel Braam, geboren 31 maart 1929 te Hellum, zoon van Reinder Braam en Margaretha Dina Veen.
  Kinderen:1956:Geziena Margaretha Braam [15.24]
1961:Reinder Braam [15.25]
1961:Jan Braam [15.26]

14.10Harmke Iwema; geboren 17 dec 1914 te Harkstede.
Zij trouwde 21 mei 1938 te Hoogezand met Gerrit Postema, geboren 24 sep 1913 te Westerbroek, overleden 29 juli 1983 te Groningen, zoon van Garmt Postema en Aaltje Rollema.

14.11Jan Iwema; geboren 23 nov 1916 te Harkstede.
Hij trouwde 30 sep 1939 te Eezinge met Kornelia Ulderika Zuidema, geboren 30 maart 1921 te Feerwerd, dochter van Gerrit Zuidema en Pieterke van Zanten.
  Kinderen:1940:Hendrik Iwema [15.27]
1941:Gerrit Iwema [15.28]
1942:Lammegiena Iwema [15.29]
1944:Wietske Iwema [15.30]
1945:Jan Iwema [15.31]
1956:Kornelis Iwema [15.32]

14.12Hiele Iwema; geboren 14 sep 1922 te Groningen, overleden 11 okt 1944 te Arnhem.

14.13Anjo Iwema; geboren 14 sep 1922 te Groningen, overleden 2 jan 2008.
Hij trouwde 27 sep 1951 te Winsum met Wilhelmina Guikema, geboren 8 okt 1924 te Winsum, dochter van Willem Guikema en Bouwina Bijlsma.
  Kinderen:1952:Hendrik Willem Iwema [15.33]
1955:Bouwina Lammegina Iwema [15.34]

14.14Christiaan Iwema; geboren 6 dec 1923 te Noorddijk, overleden 8 juli 1993 te Beilen.
Hij trouwde 14 mei 1982 te Beilen, gescheiden 29 april 1981 met Jantje Maat, geboren 17 mei 1932 te Beilen, overleden 16 jan 1990 te Emmen, dochter van Douwe Maat en Geertruida Koets.
  Kinderen:1951:Geertruida Iwema [15.35]
1953:Lammegiena Iwema [15.36]
1960:Hendrik Douwe Iwema [15.37]
1961:Douwina Iwema [15.38]

14.15Hendrik Iwema; geboren 10 nov 1927 te Groningen.
Hij trouwde 5 mei 1954 te Beilen met Liena Broekman, geboren 21 mei 1930 te Beilen, dochter van Jan Broekman en Annigje Mast.
  Kinderen:1955:Hendrik Iwema [15.39]
1957:Annigje Iwema [15.40]

14.16Anje Iwema; geboren 27 mei 1932 te Noorddijk.

14.17Ebbel Iwema; geboren 13 maart 1934 te Noorddijk.
Hij trouwde 25 mei 1962 te Beilen met Marchien Bosma, geboren 2 sep 1939 te Beilen, dochter van Hielke Bosma en Trijntje Schipper.
  Kinderen:1965:Trijntje Lammegiena Iwema [15.41]
1967:Hendrik Hielke Iwema [15.42]

14.18Eltjo Iwema; geboren 15 nov 1935 te Noorddijk.
Hij trouwde 2 mei 1958 te Beilen met Annechien Vierhoven, geboren 14 sep 1936 te Dwingeloo, overleden 17 okt 1992 te Beilen, dochter van Roelof Vierhoven en Jantien ter Bork.
  Kinderen:1962:Jantiena Lammegiena Iwema [15.43]
1965:Hendrik Roelof Iwema [15.44]

14.19Harmina Hoofd; geboren 8 feb 1915 te Leek.
Zij trouwde 28 april 1941 te Roden met Hendrik van der Laan, geboren 10 maart 1913 te Kornhorn, overleden 13 sep 1988 te Delfzijl, zoon van Willem van der Laan en Wijtske van der Werf.

14.20Jan Hoofd; geboren 12 aug 1917 te Roden.
Hij trouwde 2 mei 1946 te Bedum met Eelkje van Dijk, geboren 13 maart 1923 te Onderdendam, dochter van Derk van Dijk en Maaike Eilander.

14.21Harm Hoofd; geboren 25 feb 1921 te Roden.
Hij trouwde 2 mei 1946 te Bedum met Grietje van Dijk, geboren 2 dec 1924 te Onderdendam, dochter van Derk van Dijk en Maaike Eilander.

14.22Elisabeth Hoofd; geboren 5 nov 1930 te Roden.
Zij trouwde 28 april 1967 te Roden met Hendrik Oldenburger, geboren 27 mei 1936 te Zevenhuizen, zoon van Auke Oldenburger en Ettina Holman.

14.23Ebbel Hoofd; geboren 15 mei 1933 te Roden.
Hij trouwde 12 aug 1954 te Leek met Trijntje Veenhuizen, geboren 22 maart 1934 te De Wilp, dochter van Hesder Veenhuizen en Antje Tietje Dijkstra.

14.24Hiele Iwema; geboren 22 aug 1921 te Harkstede.
Hij trouwde (1) 7 aug 1970 te Slochteren, gescheiden 15 dec 1972 met Gertruda Henrica Collin, geboren 15 jan 1937 te Venlo, overleden 22 okt 1975 te Gennep, dochter van Peter Johan Eduard Collin en Ida Jacoba Henrica Keijsers.
Hij trouwde (2) 4 jan 1974 te Groningen met Jantina Haima, geboren 22 juli 1918 te Niezijl, dochter van Pieter Haima en Ijkje Hamstra.

14.25Kornelis Iwema; geboren 9 nov 1924 te Harkstede, overleden 21 mei 1925 te Harkstede.

14.26Frederika Iwema; geboren 31 dec 1926 te Harkstede.
Zij trouwde 19 aug 1953 te Slochteren met Marten Jacob Mensinga, geboren 2 aug 1925 te Zuidwolde, zoon van Tjeerd Mensinga en Aukje Ipema.

14.27Kornelis Iwema; geboren 8 jan 1933 te Harkstede.
Hij trouwde 3 okt 1958 te Haren met Geertje Mettiena Horst, geboren 21 nov 1935 te Haren, dochter van Klaas Horst en Berendina Bakker.
  Kinderen:1959:Berendina Marchien Iwema [15.45]
1962:Marga Iwema [15.46]

14.28Harm Iwema; geboren 31 juli 1937 te Harkstede.
Hij trouwde 19 sep 1975 te Oosterwolde met Arendina Tuinbeek, geboren 24 nov 1939 te Appelscha, dochter van Jacob Tuinbeek en Hendrika Huisjes.
  Kinderen:1982:Ingrid Evelien Iwema [15.47]

14.29Trientje van Dijken; geboren 30 juli 1920 te Harkstede.
Hij trouwde (1) 11 nov 1941 te Slochteren, gescheiden 16 nov 1945 met Henderikus van der Veen, geboren 6 nov 1914 te Slochteren, dochter van Harmannus van der Veen en Elsina Berendina Fikkers.
Hij trouwde (2) 25 okt 1952 te Loppersum met Klaas Bouwman, geboren 13 april 1908 te Overschild, overleden 25 dec 1991 te Harkstede, dochter van Jan Harm Bouwman en Aaltje Bolt.

14.30Hiele van Dijken; geboren 22 mei 1936 te Harkstede.
Hij trouwde 7 dec 1967 te Groningen, gescheiden 19 april 1978 met Louise Christine Venema, geboren 15 dec 1947 te Groningen, dochter van Albert Rudolph Robert Venema en Johanna Helena Colijn.

14.31Hiele Iwema; geboren 26 okt 1926 te Harkstede, overleden 24 juni 2006 te Groningen.
Hij trouwde 5 nov 1955 te Groningen met Neeltje Fenna Lambertha Oosterwijk, geboren 6 juli 1933 te Groningen, dochter van Christiaan Franciskus Johannes Oosterwijk en Fenna Lambertha Kamphuis.
  Kinderen:1956:Feiko Iwema [15.48]
1959:Christiaan Franciskus Johannes Iwema [15.49]
1962:Martin Willem Iwema [15.50]

14.32Willem Iwema; geboren 2 jan 1928 te Harkstede, overleden 13 maart 1990 te Amsterdam.

14.33Harm Iwema; geboren 28 april 1930 te Zuidwolde.
Hij trouwde 31 jan 1953 te Bedum met Sieuwke Wieringa, geboren 8 sep 1936 te Bedum, dochter van Pieter Wieringa en Janna Veenstra.
  Kinderen:1953:Martje Willy Iwema [15.51]
1959:Wilhelmina Elizabeth Iwema [15.52]

14.34Feiko Iwema; geboren 5 okt 1933 te Oosterhogebrug, overleden 15 aug 2005 te Groningen.
Hij trouwde 31 jan 1958 te Bedum met Henderika de Ruiter, geboren 23 nov 1935 te Bedum, dochter van Jan Willem de Ruiter en Johanna Arkema.
  Kinderen:1959:Feiko Iwema [15.53]
1963:Johanna Henderika Iwema [15.54]
1967:Margaretha Johanna Iwema [15.55]

14.35Wilhelmina Iwema; geboren 15 feb 1935 te Noorddijk.
Zij trouwde 8 maart 1956 te Bedum met Arnolle Koning, geboren 18 dec 1927 te Twijzelerheide, zoon van Andries Koning en Baukje van der Meulen.
  Kinderen:1956:Andries Koning [15.56]
1960:Feiko Koning [15.57]
1962:Bouwe Koning [15.58]
1973:Cornelis Koning [15.59]

14.36Elizabeth Martha Iwema; geboren 9 jan 1946 te Zuidwolde.
Zij trouwde 26 okt 1965 te Groningen, gescheiden 1 april 1981 met Leendert Hermanus van der Burg, geboren 2 juli 1942 te Utrecht, zoon van Cornelis van der Burg en Gezina Christina van Assen.
  Kinderen:1965:Mathilda Elizabeth van der Burg [15.60]
1966:Cornelis van der Burg [15.61]
1967:Gezina Christina van der Burg [15.62]

14.37Jan Iwema; geboren 25 feb 1925 te Assen.

14.38Ebeltje Janke Iwema; geboren 5 april 1927 te Grootegast.

14.39Janke Iwema; geboren 9 okt 1930 te Oldehove.

14.40Reinder Iwema; geboren 6 jan 1937 te Grijpskerk.

14.41Willem Jeroen Ywema; geboren 14 nov 1965 te Papendrecht.
Hij trouwde 23 sep 2000 te Maarssen met Michelle Verspui, geboren 17 april 1972 te Leerdam, dochter van Teunis Verspui en Everarda Dokman.
  Kinderen:2002:Matthijs Lodewijk Ywema [15.63]
2005:Tessa Evy Ywema [15.64]
2007:Charlotte Ida Ywema [15.65]

14.42Marco Louis Ywema; geboren 23 juli 1968 te Papendrecht.
Hij trouwde 30 sep 1993 te Dordrecht met Astrid Scheurwater, geboren 28 dec 1966 te Dordrecht, dochter van Willem Scheurwater en Anthonia Clazina de Korver.
  Kinderen:1996:Carinda Louise Ywema [15.66]
1998:Richard Willem Ywema [15.67]
2002:Patrick Jacco Ywema [15.68]

14.43Louis Albertus Ywema; geboren 4 sep 1965 te Utrecht.
Hij trouwde 25 okt 1993 te Amersfoort, gescheiden 8 okt 2009 te Amersfoort met Hillegonda van den Berg, geboren 9 jan 1955 te Hoofddorp, dochter van Leonardus van den Berg en Cornelia Arensman.
  Kinderen:1995:Rosalie Louise Ywema [15.69]

14.44Paulina Cristina Ywema; geboren 13 juli 1967 te Utrecht.
Zij trouwde met Marinus Cornelus August Bernard, geboren 10 maart 1966 te Rotterdam.

14.45Jelle Gerben Wilhelmus Ywema; geboren 19 nov 1971 te Utrecht.
Hij trouwde 3 juni 2000 te Oud-Zuilen met Sabine Mooijweer.
  Kinderen:2003:Merel Frederique Ywema [15.70]
2007:Arend Isaac Ywema [15.71]

14.46Walter Ywema.

14.47Yvonne Ywema.

14.48Coenraad Ywema; geboren 1956.

14.49Gerhard Ywema; geboren 1962.
Hij trouwde gescheiden 10 jan 2005 met Monique Druppers.
  Kinderen:1992:Desmond Justin Ywema [15.72]
1997:Fabian Levi Ywema [15.73]

14.50Bernarde Gerardina Adriana Ywema; geboren 24 sep 1968.
Zij trouwde (1) 25 juni 1993 te Nijmegen, gescheiden 8 aug 2001 te Nijmegen met Adriaan Gijsbertus Johannes Maria Veraart, geboren 12 maart 1966 te Nijmegen.
  Kinderen:1996:Matthijs Adriaan Veraart [15.74]
Zij trouwde (2) 7 sep 2007 te Heumen met Harm Gerrit Johan Mulder.
  Kinderen:2006:Marijne Willemijn Mulder [15.75]

14.51Adriana Elisabeth Ywema; geboren 8 maart 1972.
Zij trouwde met Patrick van der Wal.
  Kinderen:2006:Yannick Dinant van der Wal [15.76]

14.52Theodorus Johannes Stephan Ywema; geboren 8 maart 1972.
Hij trouwde 8 maart 2000 met Renate Teunissen van Manen.
  Kinderen:2001:Maureen Louise Ywema [15.77]
2003:Carlyn-Eline Ywema [15.78]

14.53Peter Erik Ywema; geboren 1 jan 1963 te Enschede. (Aantekeningen : Peter-Erik, maar zijn vader heeft hem als Peter, Erik bij de burgelijke stand in Enschede laten inschrijven in het geboorteregister)
Hij trouwde 28 juli 2008 te Groot Ammers (gem. Liesveld) met Karin Kramer.
  Kinderen:1990:Nikki Ywema [15.79]
1994:Kamiel Ywema [15.80]
1997:Yoes Ywema [15.81]

14.54Janneke Ywema; geboren 9 nov 1964 te Zwolle.
Zij trouwde (1) met Paul Palte.
  Kinderen:1993:Sarah Anna Palte [15.82]
1995:Esther Helena Ywema [15.83]
Zij trouwde (2) 20 juni 2006 met Theo Brok.

14.55Annemieke Ywema; geboren 16 mei 1969 te Zwolle.
Zij trouwde 28 mei 1995 te 's Hertogenbosch met Pepinus Eerden.
  Kinderen:1997:Koen Bartlomeus Robbert Eerden [15.84]
1999:Tijn Eerden [15.85]

14.56Dirk Hendrikus Iwema; geboren 14 aug 1926 te Assen.
Hij trouwde 6 sep 1952 met Johanna Catrina Roelfsema, geboren 11 april 1928 te Groningen.
  Kinderen:1957:Dirk Johan Iwema [15.86]
1959:Marchiena Frederike Iwema [15.87]

14.57Rikkert Iwema; geboren 14 jan 1910 te Assen, overleden 22 nov 1963 te Groningen.
  Kinderen:1937:Adri Iwema [15.88]
1946:Doewe Dirk Iwema [15.89]

14.58Johannes Willem Frederik Iwema; geboren 3 april 1911 te Groningen, overleden 17 sep 1983 te Groningen.
  Kinderen:1935:Arie Iwema [15.90]
1938:Jan Iwema [15.91]
1940:Gerretje Iwema [15.92]
1947:Wiert Iwema [15.93]
1949:Rikkert Iwema [15.94]

14.59Alida Maria Iwema; geboren 1 juli 1912 te Groningen.

14.60Hendrika Iwema; geboren 14 feb 1914 te Groningen.

14.61Dirk Iwema; geboren 15 aug 1918 te Groningen.

14.62Maria Iwema; geboren 31 dec 1916 te Groningen.

14.63Cornelia Iwema; geboren 24 april 1922 te Groningen.

14.64Dirk Albertus Oussoren.
  Kinderen:Robert Oussoren [15.95]

14.65Janny van den Burg; geboren 7 mei 1924 te Zeist, administratief medewerkster, overleden 19 juli 1950 te Zeist. Vertrok in 1947 naar Ned.IndiČ als adm.kracht in het KNIL. RepatriČrde in 1949. Als gevolg van een tropische ziekte overleden.

14.66Cornelia Aukje van den Burg; geboren 4 jan 1927 te Zeist, administratief medewerkster.

14.67Tini van den Burg; geboren 12 mei 1934 te Zeist, verpleegster.
Zij trouwde (1) mei 1958 te Zeist, gescheiden 1975 te Zeist met Willem van den Hoeven, geboren 8 april 1932 te Zeist, overleden 20 juni 2004 te Tricht.
  Kinderen:1959:Marjolijn Janny van den Hoeven [15.96]
1961:Wilbert Kees van den Hoeven [15.97]
Zij trouwde (2) 1992 te Bennekom met Jacques GrĒnloh.

14.68Cornelis van den Burg; geboren 17 aug 1936 te Zeist, gedoopt te Zeist, scheepswerktuigkundige.
Hij trouwde 9 juli 1965 te Zeist met Willy Davy Wolfert, geboren 8 april 1940 te Zeist, lerares, dochter van Johannis Wolfert en Sitske Meier.
  Kinderen:1966:Johanna van den Burg [15.98]
1970:Cornelis Sytse van den Burg [15.99]

14.69Johannes Hendrikus Heimel; geboren 17 mei 1907 te Utrecht, overleden 27 mei 1993 te Harderwijk.

14.70Anna Luchiena Heimel; geboren 5 feb 1910 te Utrecht, overleden 26 feb 1996 te Amsterdam.

14.71Johanna Frederika Heimel; geboren 25 nov 1916 te Oudenrijn, overleden 2004 te Breda.

14.72Corrie Simons; geboren 6 aug 1908.
Zij trouwde met Harm van Dijk, geboren 1910, overleden 18 mei 1989 te Vaals.

14.73Rikkert Iwema; geboren 1910, overleden 24 april 1990 te Ommen. Landmeter Shell
Hij trouwde met Elisabeth Heidinga, geboren 1916, overleden 3 okt 1989 te Ommen.
  Kinderen:Anke Fentina Heiltje Iwema [15.100]
Luitzen Jan Iwema [15.101]

14.74Ijle Iwema; geboren 1914 te Rijssen, overleden 2 jan 1971 te Aalsmeer. gezagvoerder KLM
Hij trouwde met Emma Aleida Maria Veldhuis, geboren 15 maart 1909 te Batavia, overleden 4 jan 2003 te Hoofddorp.
  Kinderen:Aafke Iwema [15.102]
Famke Iwema [15.103]

14.75Jentinus Iwema; geboren 10 nov 1915 te Rijssen, overleden 31 mei 1994 te Leeuwarden. Kno-arts
Hij trouwde met Riet Duchateau, geboren 23 okt 1917.
  Kinderen:Tine Eveline Iwema [15.104]
Remco Iwema [15.105]

14.76Rits Iwema.
Hij trouwde met Annie Riedel.

14.77Jan Iwema; geboren 7 feb 1945 te Lucaswolde.
Hij trouwde 29 mei 1970 met Trijntje Sijke Hoeksma, geboren 19 nov 1948 te Kootstertille.
  Kinderen:1971:Halbe Jan Iwema [15.106]
1979:Jan Iwema [15.107]

14.78Froukje Iwema; geboren 1 feb 1948 te Opende.
Zij trouwde met Willem Nieweg.

14.79Antje Iwema; geboren 7 sep 1957 te Noordwijk.


Generatie XV
 
15.1Catharina Iwema; geboren 18 okt 1954 te Oldekerk.
  Kinderen:Malcolm [16.1]
Kwasiba [16.2]
Jair [16.3]

15.2Christiaan Iwema; geboren 14 dec 1955 te Leek, overleden 10 mei 1956 te Leek.

15.3Christiaan Iwema; geboren 9 jan 1958 te Oldekerk.

15.4Jitze Freerk Iwema; geboren 26 jan 1959 te Leek.
Hij trouwde 15 sep 1983, gescheiden 1996 met Sjoukje Blauw.
  Kinderen:1983:Sander Dirk Iwema [16.4]
1984:Sietske Tjitske Iwema [16.5]
1988:Ilona Gerda Iwema [16.6]

15.5Elisabeth Iwema; geboren 19 mei 1960 te Leek.
Zij trouwde met Leo Calogero.

15.6Rudi Iwema; geboren 10 juni 1962 te Leek.

15.7Catharina Wildschut; geboren 17 april 1959 te Oldekerk.
Zij trouwde 3 juni 1988 te Leek met Jurjen Jagersma, geboren 11 april 1959 te Oldekerk, zoon van Gerard Jagersma en T van der Meulen.

15.8Koene Wildschut; geboren 20 juni 1961 te Zevenhuizen.

15.9Jan Christiaan Wildschut; geboren 17 mei 1963 te Zevenhuizen.
Hij trouwde 17 mei 1992 te Leek met Anita Rozema.

15.10Jacob Wildschut; geboren 14 nov 1966 te Zevenhuizen.

15.11Christiaan Dirk Wildschut; geboren 10 jan 1974 te Groningen.

15.12Christiaan Iwema; geboren 13 okt 1955.
  Kinderen:1978:Gerard Iwema [16.7]
1981:Helena Isabella Iwema [16.8]

15.13Kornelia Hinderkien Kuipers; geboren 6 feb 1933 te Harkstede.
Zij trouwde 23 mei 1957 te Appingedam met Hendrik Dijkema, geboren 30 jan 1930 te Appingedam, zoon van Hendrik Dijkema en Martje Bleeker.

15.14Ebbel Jan Kuipers; geboren 13 april 1934 te Harkstede.
Hij trouwde met Henderika Wieringa, geboren 16 aug 1939 te Zeerijp, dochter van Gerrit Wieringa en Fokkelina Doorn.

15.15Hinderkien Kornelia Kuipers; geboren 1 nov 1935 te Harkstede.
Zij trouwde met Harm Rozeveld, geboren 14 mei 1931 te Oterdum, zoon van Albert Rozeveld en Antje Frieda Ohling.

15.16Jannie Harmke Kuipers; geboren 16 dec 1938 te Wirdumermeeden.
Zij trouwde met Karssien Friedrik Drenth, geboren 26 juli 1937 te Siddeburen, zoon van Frederik Drenth en Menkien Doornbos.

15.17Grietje Elizabeth Aaltje Kuipers; geboren 2 jan 1951 te Wirdumerveen.
Zij trouwde 13 dec 1974 te Loppersum met Leendert Hendrik Ruben, geboren 1 dec 1948 te Schildwolde, zoon van Abraham Johan Ruben en Martje Olthof.

15.18Ebbel Iwema; geboren 13 juni 1946 te Woudbloem.
Hij trouwde (1) 29 juni 1972 te Groningen met Hendrikje Elisabeth Woudstra, geboren 18 nov 1948 te Winschoten, dochter van Hendrik Woudstra en Janke Fokje Nijdam.
  Kinderen:1973:Marieke Iwema [16.9]
1975:Arjen Iwema [16.10]
Hij trouwde (2) met Ellen Puschmann.

15.19Ebbel Jan Iwema; geboren 14 sep 1963 te Ruischerbrug.
Hij trouwde (1) 28 mei 1993 te Ruischerbrug, gescheiden 1994 met Hillechien Anna de Haan, geboren 15 aug 1968 te Groningen, dochter van Jacobus de Haan en Tonske Anna Maria de Vries.
Hij trouwde (2) 22 okt 1999 te Groningen met Siebrig Beuker, geboren 2 okt 1974 te Groningen, dochter van Koeno Beuker en Hillechien Hogenberg.
  Kinderen:2001:Erik Iwema [16.11]
2003:Koen Iwema [16.12]

15.20Derkina Hindekien Iwema; geboren 20 juli 1968 te Ruischerbroek.

15.21Knelske Geziena Iwema; geboren 3 april 1954 te Scharmer.

15.22Jan Iwema; geboren 1 mei 1955 te Harkstede, overleden 25 juli 2008.
Hij trouwde 22 juni 1984 te Slochteren, gescheiden 14 sep 1992 met Albertje de Vries, geboren 22 sep 1962 te Veendam, dochter van Harm de Vries en Jantina Henderkina Bosma.
  Kinderen:1987:Bianca Iwema [16.13]

15.23Jacobina Iwema; geboren 11 juli 1958 te Middelbert, overleden 3 juni 1992 te Harkstede.
Zij trouwde 27 aug 1982 te Slochteren met Petrus Jacob Adriaan Voorbraak, geboren 23 juli 1958 te Groningen, zoon van Adriaan Voorbraak en Geertruida van Steenwijk.
  Kinderen:1985:Hinderkien Voorbraak [16.14]
1988:Adriaan Voorbraak [16.15]

15.24Geziena Margaretha Braam; geboren 25 april 1956 te Hellum.
Zij trouwde 1 juni 1979 te Utrecht met Adrianus Jacobus Johannes Maria Heijnen, geboren 8 sep 1953 te Tilburg, zoon van Jacobus Marinus Heijnen en Dijmphna Suzanne Maria van Disseldorp.
  Kinderen:1982:Marloes Manon Heijnen [16.16]
1985:Suzanne Margaretha Maria Heijnen [16.17]

15.25Reinder Braam; geboren 24 feb 1961 te Utrecht.
Hij trouwde 2 juli 1993 te Zeist met Wanda Szyszka, geboren 11 mei 1964 te Utrecht, dochter van Tadeusz Szyszka en Adamina Adriana Jannetje Cotā.

15.26Jan Braam; geboren 24 feb 1961 te Utrecht.

15.27Hendrik Iwema; geboren 2 mei 1940 te Noordwijk (Gr.).
Hij trouwde 13 aug 1965 te Groningen met Grietje Gudema, geboren 11 feb 1944 te Groningen, dochter van David Gudema en Sibrich Terpstra.
  Kinderen:1966:Jan Iwema [16.18]
1968:David Iwema [16.19]

15.28Gerrit Iwema; geboren 27 juli 1941 te Groningen.
Hij trouwde 10 aug 1962 te Groningen met Fennechien Horn, geboren 14 nov 1943 te Groningen, dochter van Ewold Horn en Johanna Westerhof.
  Kinderen:1963:Johanna Iwema [16.20]
1965:Jan Iwema [16.21]
1970:Gerrit Iwema [16.22]

15.29Lammegiena Iwema; geboren 21 nov 1942 te Groningen.
Zij trouwde (1) 10 dec 1959 te Groningen, gescheiden 28 juli 1967 met Hendrik Hummel, geboren 20 juni 1938 te Assen, zoon van Hendrik Hummel en Barbara Dik.
  Kinderen:1960:Barbara Hummel [16.23]
1961:Jan Hummel [16.24]
1963:Hendrik Hummel [16.25]
Zij trouwde (2) 29 sep 1972 te Assen, gescheiden 2 okt 1989 met Marten Talens, geboren 16 sep 1943 te Assen, zoon van Adolf Talens en Dientje Anna Johanna Pool.
  Kinderen:1974:Kornelia Ulderika Talens [16.26]
1979:Dientje Anna Johanna Talens [16.27]

15.30Wietske Iwema; geboren 6 april 1944 te Groningen.
Zij trouwde 12 jan 1962 te Groningen met Jacob Bakker, geboren 27 maart 1935 te Groningen, zoon van Willem Bakker en Harmina Velt.
  Kinderen:1962:Kornelia Ulderika Bakker [16.28]
1965:Willem Bakker [16.29]

15.31Jan Iwema; geboren 23 april 1945 te Groningen.

15.32Kornelis Iwema; geboren 7 dec 1956 te Groningen.
Hij trouwde 11 mei 1979 te Appelscha met Geertje Wijmpje Staal, geboren 8 mei 1953 te Nijkerk, dochter van Hendrik Staal en Aartje van Willigenburg.
  Kinderen:1980:Ronald Jan Iwema [16.30]
1983:Mirjam Arina Iwema [16.31]

15.33Hendrik Willem Iwema; geboren 26 feb 1952 te Beilen.
Hij trouwde (1) 4 juni 1977 te Zakopane (PL), gescheiden 1995 met Krystyna Maria Krzanik, geboren 4 juni 1957 te Zakopane (PL), dochter van Franciszek Krzanik en Zofia Rusnak.
  Kinderen:1986:Nadia Iwema [16.32]
1988:Natasja Zofia Iwema [16.33]
1992:Chantal Nicole Iwema [16.34]
Hij trouwde (2) 16 sep 1997 met Elena Pisareva.
  Kinderen:1996:Maria Iwema [16.35]
2001:MichaČl Walintin Iwema [16.36]

15.34Bouwina Lammegina Iwema; geboren 14 feb 1955 te Beilen.
Zij trouwde 26 nov 1981 te Beilen, gescheiden 1992 met Gerrit Fennand Wiering, geboren 9 aug 1952 te Uithuizermeeden, zoon van Jacob Wiering en Diena Beuving.

15.35Geertruida Iwema; geboren 8 okt 1951 te Beilen.
Zij trouwde 11 april 1969 te Beilen met Hendrik Kleine, geboren 22 juli 1948 te Hijken, zoon van Geert Kleine en Jantje Haveman.
  Kinderen:1969:Jantje Kleine [16.37]
1971:Ronald Kleine [16.38]

15.36Lammegiena Iwema; geboren 21 dec 1953 te Beilen.
Zij trouwde 1 juni 1973 te Beilen met Roelof Jan Smit, geboren 12 feb 1947 te Hijken, zoon van Hendrik Smit en Jansje Naber.
  Kinderen:1973:Henk Jan Christiaan Smit [16.39]
1979:Lammegiena Roelina Cristina Smit [16.40]

15.37Hendrik Douwe Iwema; geboren 13 juni 1960 te Beilen.
Hij trouwde (1) 2 dec 1983 te Beilen, gescheiden 13 dec 1990 met Betsy Frederika Koops, geboren 25 okt 1960 te Hijken, dochter van Jan Koops en Fijgje Hilbertha Roozeboom.
  Kinderen:1986:Chantal Iwema [16.41]
1989:Dayan Iwema [16.42]
Hij trouwde (2) 6 juni 1991 te Sneek met Paula van der Veer, geboren 9 jan 1966 te Gorredijk, dochter van Rinke van der Veer en Trijntje Molenaar.
  Kinderen:1992:Marjolein Iwema [16.43]
1995:Julian Iwema [16.44]
1998:Femke Iwema [16.45]
1998:Rommy Iwema [16.46]
Hij trouwde (3) met Karin Dekkers.

15.38Douwina Iwema; geboren 30 mei 1961 te Beilen.
Zij trouwde 29 aug 1986 te Beilen met Hendrik Meine Eleveld, geboren 25 juni 1955 te Smilde, zoon van Meine Eleveld en Albertje Tigelaar.
  Kinderen:1988:Meine Jacob Eleveld [16.47]
1991:Johanna Jantje Eleveld [16.48]
1993:Hendrik Christiaan Eleveld [16.49]

15.39Hendrik Iwema; geboren 29 juni 1955 te Beilen.
Hij trouwde 28 juni 1986 te Konin (PL) met Malgorzata Sypniewska, geboren 21 sep 1963 te ZawidĚw (PL), dochter van JĚzef Sypniewska en Teresa Rutkowska.
  Kinderen:1989:Jasper Iwema [16.50]
1991:Sander Iwema [16.51]

15.40Annigje Iwema; geboren 14 okt 1957 te Beilen.
Zij trouwde 29 april 1988 te Gendt met Willem van den Blink, geboren 26 feb 1952 te Delft, zoon van Willem van den Blink en Anthonia Fransina Steenweg.
  Kinderen:1990:Tim Willem Hendrik van den Blink [16.52]

15.41Trijntje Lammegiena Iwema; geboren 3 dec 1965 te Spijkenisse.
Zij trouwde 26 sep 1986 te Spijkenisse met Johannes Hendricus Fennema, geboren 22 maart 1962 te Rotterdam, zoon van Hendricus Fennema en Elizabeth Johanna Rijsdijk.
  Kinderen:1992:Johan Fennema [16.53]

15.42Hendrik Hielke Iwema; geboren 18 okt 1967 te Spijkenisse.

15.43Jantiena Lammegiena Iwema; geboren 10 nov 1962 te Beilen.
Zij trouwde 24 okt 1986 te Beilen met Luchienus Winters, geboren 1 okt 1961 te Beilen, zoon van Jan Winters en Geesje Meilof.
  Kinderen:1988:MariČtte Winters [16.54]
1989:Robert-Jan Winters [16.55]
1993:Danielle Winters [16.56]

15.44Hendrik Roelof Iwema; geboren 15 nov 1965 te Beilen.
Hij trouwde met Jeannette Tuenter, geboren 16 nov 1971, dochter van Wim Tuenter en Ali Nijhof.
  Kinderen:1998:Denise Iwema [16.57]
2001:Natascha Iwema [16.58]

15.45Berendina Marchien Iwema; geboren 19 maart 1959 te Groningen.
Zij trouwde 22 jan 1982 te Anloo met Eppe Koster, geboren 29 jan 1956 te Leens, zoon van Auke Koster en Annie Dijkstra.

15.46Marga Iwema; geboren 18 mei 1962 te Groningen.
Zij trouwde 15 jan 1988 te Ulrum met Harmannus Luit Dijkstra, geboren 16 nov 1956 te Wehe-Den Hoorn, zoon van Maarten Sieger Dijkstra en Anje Zeldenrust.

15.47Ingrid Evelien Iwema; geboren 15 sep 1982 te Groningen.

15.48Feiko Iwema; geboren 5 mei 1956 te Groningen.
Hij trouwde 4 jan 1980 te Groningen met Margaretha Elizabeth de Boer, geboren 23 aug 1955 te Groningen, dochter van Albert de Boer en Anna Agatha Brinkhuizen.
  Kinderen:1982:Wouter Iwema [16.59]
1984:Stefan Iwema [16.60]

15.49Christiaan Franciskus Johannes Iwema; geboren 24 dec 1959 te Groningen.
Hij trouwde 28 mei 1982 te Groningen met Siska Alida Blaauw, geboren 26 aug 1959 te Groningen, dochter van Harm Blaauw en Treintje van Dijk.
  Kinderen:1984:Sylvana Fransiska Iwema [16.61]
1987:Lysanne Larissa Iwema [16.62]
1992:Thomas Christiaan Iwema [16.63]

15.50Martin Willem Iwema; geboren 5 sep 1962 te Groningen.
Hij trouwde 30 mei 1986 te Groningen met Janette Bos, geboren 21 nov 1960 te Zuidbroek, dochter van Hendrikus Bos en Anna Snijder.
  Kinderen:1992:Charissa Iwema [16.64]
1993:Sharmaine Iwema [16.65]

15.51Martje Willy Iwema; geboren 12 dec 1953 te Groningen.
Zij trouwde 23 jan 1976 te Groningen met Georg Drenth, geboren 19 jan 1954 te Scheemda, zoon van Rienko Drenth en Jantje Kaiser.
  Kinderen:1978:Jantje Catharina Drenth [16.66]
1981:Harm Feiko Drenth [16.67]

15.52Wilhelmina Elizabeth Iwema; geboren 1 april 1959 te Groningen.
  Kinderen:1987:Mario Iwema [16.68]
1995:Zoe Iwema [16.69]

15.53Feiko Iwema; geboren 8 mei 1959 te Groningen.

15.54Johanna Henderika Iwema; geboren 8 nov 1963 te Bedum.
Zij trouwde (1) 25 sep 1987 te Bedum, gescheiden 2000 met Pieter Schollema, geboren 1 mei 1954 te Toornwerd, zoon van Niklaas Schollema en Jantje Hooghuis.
Zij trouwde (2) met Tjeerd Bron, geboren 16 maart 1965 te Marum.
  Kinderen:2000:Mike Bron [16.70]
2004:Samantha Bron [16.71]

15.55Margaretha Johanna Iwema; geboren 9 juli 1967 te Bedum.
Zij trouwde 3 sep 1993 te Bedum met Jan Mulder, geboren 1 aug 1967 te Zuidwolde, zoon van Stoffer Mulder en Aukje Elzinga.
  Kinderen:1995:Lisa Mulder [16.72]
2001:Jurjan Mulder [16.73]

15.56Andries Koning; geboren 13 okt 1956 te Groningen.

15.57Feiko Koning; geboren 13 april 1960 te Groningen.

15.58Bouwe Koning; geboren 31 mei 1962 te Bedum.
Hij trouwde 17 nov 1983 te Dokkum met Tetje Kooistra, geboren 21 dec 1964 te Damwoude, dochter van Heerke Kooistra en Martje Koree.

15.59Cornelis Koning; geboren 26 aug 1973 te Emmeloord.

15.60Mathilda Elizabeth van der Burg; geboren 29 aug 1965 te Groningen.
Zij trouwde 18 dec 1987 te Alkmaar met Stanley Melis, geboren 20 dec 1962 te Heemskerk, zoon van Egbert Grietinus Melis en Germina Frouwke Horst.

15.61Cornelis van der Burg; geboren 24 aug 1966 te Groningen.
Hij trouwde 11 maart 1988 te Alkmaar met Margret Brandenburg, geboren 20 mei 1967 te Marknesse, dochter van Obe Brandenburg en Annie Peerdeman.

15.62Gezina Christina van der Burg; geboren 15 sep 1967 te Groningen.
Zij trouwde 9 jan 1987 te Heerhugowaard met Frederik Hummel, geboren 21 okt 1961 te Heemskerk, zoon van Jacob Hummel en Frederika van Loosen.

15.63Matthijs Lodewijk Ywema; geboren 16 dec 2002 te Papendrecht.

15.64Tessa Evy Ywema; geboren 25 feb 2005.

15.65Charlotte Ida Ywema; geboren 7 juni 2007.

15.66Carinda Louise Ywema; geboren 9 dec 1996 te Dordrecht.

15.67Richard Willem Ywema; geboren 27 dec 1998 te Dordrecht.

15.68Patrick Jacco Ywema; geboren 8 okt 2002 te Dordrecht.

15.69Rosalie Louise Ywema; geboren 3 nov 1995 te Amersfoort.

15.70Merel Frederique Ywema; geboren 17 nov 2003 te Hilversum.

15.71Arend Isaac Ywema; geboren 15 nov 2007 te Utrecht.

15.72Desmond Justin Ywema; geboren 1992.

15.73Fabian Levi Ywema; geboren 1997.

15.74Matthijs Adriaan Veraart; geboren 4 okt 1996 te Nijmegen.

15.75Marijne Willemijn Mulder; geboren 22 maart 2006 te Nijmegen.

15.76Yannick Dinant van der Wal; geboren 1 dec 2006.

15.77Maureen Louise Ywema; geboren 28 mei 2001.

15.78Carlyn-Eline Ywema; geboren 13 aug 2003.

15.79Nikki Ywema; geboren 27 dec 1990 te Utrecht.

15.80Kamiel Ywema; geboren 31 maart 1994 te Rotterdam.

15.81Yoes Ywema; geboren 30 april 1997 te Waal (gem. Langerak).

15.82Sarah Anna Palte; geboren 20 mei 1993 te Drunen.

15.83Esther Helena Ywema; geboren 24 juli 1995 te Vlijmen. heeft er voor gekozen -en dat is door Hare Majesteit Beatrix bekrachtigd- om Ywema als achternaam te dragen.

15.84Koen Bartlomeus Robbert Eerden; geboren 13 maart 1997 te Waalwijk.

15.85Tijn Eerden; geboren 8 juni 1999 te Tilburg.

15.86Dirk Johan Iwema; geboren 12-6-1957 te Groningen.
Hij trouwde (1) 20-6-1986 met Lia Pahladsingh.
  Kinderen:1987:Berend Jorn Iwema [16.74]
1989:Daya Susila Iwema [16.75]
1992:Lucy Emilie Iwema [16.76]
1994:Sibren Warner Iwema [16.77]
Hij trouwde (2) 31-1-2006 met Carmen F M ThŲrbrugge.

15.87Marchiena Frederike Iwema; geboren 6- maart 1959 te Groningen.
Zij trouwde 15-5-1984 met Peter Christiaan Welker.
  Kinderen:1985:Iwe Wiechert Welker [16.78]
1987:Remko Christiaan Welker [16.79]

15.88Adri Iwema; geboren 22 juli 1937.

15.89Doewe Dirk Iwema; geboren 16 juli 1946 te Groningen, fotograaf.

15.90Arie Iwema; geboren 26 juli 1935.

15.91Jan Iwema; geboren 22 juli 1938.

15.92Gerretje Iwema; geboren 10 juli 1940.

15.93Wiert Iwema; geboren 24 mei 1947.

15.94Rikkert Iwema; geboren 13 okt 1949.

15.95Robert Oussoren.

15.96Marjolijn Janny van den Hoeven; geboren 21 juni 1959 te Zeist.

15.97Wilbert Kees van den Hoeven; geboren 10 juli 1961 te Zeist.
Hij trouwde 15 juni 2000 te Leerdam met Beatrijs ter Beek.
  Kinderen:2001:Rosanne Marijke van den Hoeven [16.80]
2001:Gabe Cornelis Willem van den Hoeven [16.81]

15.98Johanna van den Burg; geboren 9 aug 1966 te Zeist, gedoopt te Zeist, lerares.
Zij trouwde 20 sep 1996 te 's-Gravezande met Johannes Nicolaas Maria Timmers, geboren 2 maart 1962 te Etten-Leur, gedoopt te Etten-Leur, accountant, zoon van Antonius Johannes Timmers en Theodora Maria Groenendijk.
  Kinderen:1998:Marieke Willeke Antoinette Timmers [16.82]
2003:Anne Dorinde Nelleke Timmers [16.83]

15.99Cornelis Sytse van den Burg; geboren 1 aug 1970 te Zeist, bankemployā.
Hij trouwde 13 sep 2001 te IJsselstein met Jacoba Helena Anna Koelewijn, geboren 3 nov 1971 te IJsselstein, dochter van Baudewijn Nicolaas Siemons en Jannetje Maria Koelewijn.
  Kinderen:2002:Brecht Anna van den Burg [16.84]
2004:Imke Nina van den Burg [16.85]

15.100Anke Fentina Heiltje Iwema.

15.101Luitzen Jan Iwema.
Hij trouwde met Tonneke.
  Kinderen:Sanna Iwema [16.86]
Auke Iwema [16.87]

15.102Aafke Iwema.

15.103Famke Iwema.
Zij trouwde met Jan Leubelink.
  Kinderen:Lude Leubelink [16.88]
Eveline Leubelink [16.89]

15.104Tine Eveline Iwema.
Zij trouwde met Hans Tau.

15.105Remco Iwema.
Hij trouwde met Fenneke de Jonge.
  Kinderen:Jasper Iwema [16.90]
Jonne Iwema [16.91]

15.106Halbe Jan Iwema; geboren 1 mei 1971 te Marum.
Hij trouwde gescheiden 2004 met Jeanine de Ruiter, geboren 17 aug 1972 te Paramaribo (Sur).
  Kinderen:1999:Geanne Emma Iwema [16.92]
2001:Rens Jelle Iwema [16.93]

15.107Jan Iwema; geboren 29 jan 1979 te Groningen.


Generatie XVI
 
16.1Malcolm; geboren te Zwolle.

16.2Kwasiba; geboren te Zwolle.

16.3Jair; geboren te Zwolle.

16.4Sander Dirk Iwema; geboren 1 dec 1983 te SkarsterlÉn.

16.5Sietske Tjitske Iwema; geboren 21 dec 1984 te SkarsterlÉn.

16.6Ilona Gerda Iwema; geboren 29 nov 1988 te SkarsterlÉn.

16.7Gerard Iwema; geboren 16 nov 1978.
  Kinderen:2006:Luca Houwen [17.1]

16.8Helena Isabella Iwema; geboren 18 mei 1981.

16.9Marieke Iwema; geboren 2 juli 1973 te Delfzijl.
Zij trouwde 2002 met Eric Watson.
  Kinderen:2004:Cedar Watson [17.2]
2006:Ocean Elisabeth Watson [17.3]

16.10Arjen Iwema; geboren 17 jan 1975 te Delfzijl.

16.11Erik Iwema; geboren 11 feb 2001.

16.12Koen Iwema; geboren 31 maart 2003.

16.13Bianca Iwema; geboren 3 nov 1987 te Harkstede.

16.14Hinderkien Voorbraak; geboren 17 jan 1985 te Harkstede.

16.15Adriaan Voorbraak; geboren 16 april 1988 te Harkstede.

16.16Marloes Manon Heijnen; geboren 11 aug 1982 te Utrecht.

16.17Suzanne Margaretha Maria Heijnen; geboren 9 dec 1985 te Utrecht.

16.18Jan Iwema; geboren 10 april 1966 te Groningen, overleden 18 nov 1986 te Utrecht.

16.19David Iwema; geboren 26 sep 1968 te Groningen.

16.20Johanna Iwema; geboren 1 maart 1963 te Groningen.
Zij trouwde 6 maart 1987 te Groningen met Ronald Jan Bolt, geboren 8 okt 1961 te Groningen, zoon van Louis Klarinus Bolt en Martha Diephuis.
  Kinderen:1987:Michael Bolt [17.4]
1989:Deborah Kim Bolt [17.5]

16.21Jan Iwema; geboren 4 juli 1965 te Groningen.
Hij trouwde 23 aug 1991 te Groningen met Monique van der Ploeg, geboren 1 nov 1965 te Groningen, dochter van Anton van der Ploeg en Jacoba Jeltje van der Huure.

16.22Gerrit Iwema; geboren 10 jan 1970 te Groningen.
  Kinderen:1994:Lisanne Iwema [17.6]
2000:Dennis Thomas Iwema [17.7]

16.23Barbara Hummel; geboren 9 juni 1960 te Assen.
Zij trouwde 31 okt 1986 te Assen met Roelof Martens, geboren 5 nov 1958 te Assen, zoon van Albert Martens en Annegie Smeenge.

16.24Jan Hummel; geboren 11 nov 1961 te Assen.

16.25Hendrik Hummel; geboren 1 mei 1963 te Assen.

16.26Kornelia Ulderika Talens; geboren 18 feb 1974 te Assen.

16.27Dientje Anna Johanna Talens; geboren 23 sep 1979 te Assen.

16.28Kornelia Ulderika Bakker; geboren 25 juni 1962 te Groningen.
Zij trouwde 22 juli 1988 te Groningen met Harm Bode, geboren 8 juli 1962 te Groningen, zoon van Frederik Bode en Lummechie Strating.

16.29Willem Bakker; geboren 16 april 1965 te Groningen.

16.30Ronald Jan Iwema; geboren 10 nov 1980 te Groningen.

16.31Mirjam Arina Iwema; geboren 29 dec 1983 te Winsum.

16.32Nadia Iwema; geboren 2 juni 1986 te Assen.

16.33Natasja Zofia Iwema; geboren 17 mei 1988 te Assen.

16.34Chantal Nicole Iwema; geboren 28 juli 1992 te Assen.

16.35Maria Iwema; geboren 11 mei 1996 te Assen.

16.36MichaČl Walintin Iwema; geboren 9 feb 2001 te Assen.

16.37Jantje Kleine; geboren 26 sep 1969 te Assen.

16.38Ronald Kleine; geboren 7 aug 1971 te Hijken.

16.39Henk Jan Christiaan Smit; geboren 24 dec 1973 te Hooghalen.

16.40Lammegiena Roelina Cristina Smit; geboren 31 jan 1979 te Hoogeveen.

16.41Chantal Iwema; geboren 13 jan 1986 te Oost-Vlieland.

16.42Dayan Iwema; geboren 15 sep 1989 te Franeker.

16.43Marjolein Iwema; geboren 22 dec 1992 te Sneek.

16.44Julian Iwema; geboren 17 jan 1995.

16.45Femke Iwema; geboren 17 aug 1998.

16.46Rommy Iwema; geboren 17 aug 1998.

16.47Meine Jacob Eleveld; geboren 2 dec 1988 te Assen.

16.48Johanna Jantje Eleveld; geboren 12 aug 1991 te Assen.

16.49Hendrik Christiaan Eleveld; geboren 25-9 1993 te Assen.

16.50Jasper Iwema; geboren 15 nov 1989 te Assen.

16.51Sander Iwema; geboren 6 okt 1991 te Assen.

16.52Tim Willem Hendrik van den Blink; geboren 15 mei 1990 te Nijmegen.

16.53Johan Fennema; geboren 4 feb 1992 te Spijkenisse.

16.54MariČtte Winters; geboren 21 okt 1988 te Beilen.

16.55Robert-Jan Winters; geboren 7 okt 1989 te Hogeveen.

16.56Danielle Winters; geboren 17 sep 1993 te Hoogeveen.

16.57Denise Iwema; geboren 21 aug 1998 te Beilen.

16.58Natascha Iwema; geboren 28 feb 2001 te Assen.

16.59Wouter Iwema; geboren 4 mei 1982 te Groningen.

16.60Stefan Iwema; geboren 21 jan 1984 te Groningen.

16.61Sylvana Fransiska Iwema; geboren 28 nov 1984 te Groningen.

16.62Lysanne Larissa Iwema; geboren 20 juli 1987 te Groningen.

16.63Thomas Christiaan Iwema; geboren 28 juli 1992 te Groningen.

16.64Charissa Iwema; geboren 25 maart 1992 te Groningen.

16.65Sharmaine Iwema; geboren 20 dec 1993 te Groningen.

16.66Jantje Catharina Drenth; geboren 13 juli 1978 te Groningen.
Zij trouwde 29 juni 2007 met Klaas de Jong, geboren 21 juli 1977 te Grijpskerk, zoon van Joop de Jong en Rika de Jong.

16.67Harm Feiko Drenth; geboren 19 april 1981 te Groningen.

16.68Mario Iwema; geboren 20 nov 1987 te Rotterdam.

16.69Zoe Iwema; geboren 28 feb 1995 te Rotterdam.

16.70Mike Bron; geboren 14 nov 2000 te Groningen.

16.71Samantha Bron; geboren 6 feb 2004 te Groningen.

16.72Lisa Mulder; geboren 27 maart 1995 te Groningen.

16.73Jurjan Mulder; geboren 18 aug 2001 te Groningen.

16.74Berend Jorn Iwema; geboren 1987.

16.75Daya Susila Iwema; geboren 1989.

16.76Lucy Emilie Iwema; geboren 1992.

16.77Sibren Warner Iwema; geboren 1994.

16.78Iwe Wiechert Welker; geboren 1985.

16.79Remko Christiaan Welker; geboren 1987.

16.80Rosanne Marijke van den Hoeven; geboren 12 dec 2001 te Gorinchem.

16.81Gabe Cornelis Willem van den Hoeven; geboren 12 dec 2001 te Gorinchem.

16.82Marieke Willeke Antoinette Timmers; geboren 20 mei 1998 te 's-Gravezande.

16.83Anne Dorinde Nelleke Timmers; geboren 5 juli 2003 te 's-Gravezande.

16.84Brecht Anna van den Burg; geboren 28 aug 2002 te Utrecht.

16.85Imke Nina van den Burg; geboren 21 april 2004 te IJsselstein.

16.86Sanna Iwema.

16.87Auke Iwema.

16.88Lude Leubelink.

16.89Eveline Leubelink.

16.90Jasper Iwema.

16.91Jonne Iwema.

16.92Geanne Emma Iwema; geboren 26 mei 1999 te Zwolle.

16.93Rens Jelle Iwema; geboren 9 nov 2001 te Zwolle.


Generatie XVII
 
17.1Luca Houwen; geboren 10 juni 2006.

17.2Cedar Watson; geboren 9 jan 2004.

17.3Ocean Elisabeth Watson; geboren 29 jan 2006.

17.4Michael Bolt; geboren 14 feb 1987 te Groningen.

17.5Deborah Kim Bolt; geboren 13 aug 1989 te Groningen.

17.6Lisanne Iwema; geboren 5 okt 1994.

17.7Dennis Thomas Iwema; geboren 23 aug 2000.